Skip to content

Statoil realiserer verdier for 2,65 mrd dollar og fokuserer porteføljen 

august 19, 2013, 09:02 CEST
Bilde

Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) har inngått en avtale om salg av minoritetsandeler i feltene Gullfaks og Gudrun på norsk sokkel samt om å selge seg ut av Schiehallion og Rosebank, to felt på britisk sokkel hvor selskapet ikke er operatør og som ligger utenfor Statoils kjerneområder.

I tillegg til et kontantoppgjør på 2,65 milliarder dollar innebærer avtalen med det østerrikske olje- og gasselskapet OMV en betinget betaling til Statoil og innleder et partnerskap mellom de to selskapene. Statoil reduserer eierandelen i Gullfaks fra 70 til 51 prosent og går fra 75 til 51 prosent i Gudrun. Selskapet beholder operatøransvaret for begge feltene.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund

- Med denne transaksjonen realiserer vi verdier skapt gjennom utvikling av Statoils eiendeler. Samtidig frigjør vi kapital for investeringer i prosjekter med høy avkastning i våre kjerneområder, inkludert de nye funnene på norsk sokkel. Vi viser nok en gang evne til å skape verdier gjennom aktiv porteføljeforvaltning i tråd med vår strategi, og vi styrker vår finansielle handlekraft ytterligere, sier Helge Lund, konsernsjef i Statoil.

Statoil forventer å inntektsføre en gevinst på fra transaksjonen estimert til mellom 1,3 og 1,5 milliarder dollar. Den estimerte gevinsten vil bli justert for aktiviteten mellom økonomisk dato 1. januar 2013 og tidspunkt for endelig gjennomføring.
Transaksjonen gjør at Statoil frigjør rundt 7 milliarder dollar i investeringsforpliktelser, hvorav 5,5 milliarder dollar i perioden frem til 2020. Anslagene inkluderer ikke potensielle investeringer i Shetland/Lista-formasjonen på Gullfaks.

Inngår partnerskap

OMV er en etablert aktør både på norsk og britisk sokkel. Statoil og OMV inngår et partnerskap som innebærer potensielt samarbeid om letemuligheter i Norge, Storbritannia og Færøyene samt utvikling av teknologier for økt oljeutvinning.
– Statoil ser frem til å styrke samarbeidet med OMV på norsk sokkel. OMV er allerede en verdsatt partner på feltene Edvard Grieg og Aasta Hansteen, og denne avtalen gir oss muligheten til å videreutvikle samarbeidet mellom våre to selskaper, sier Lund.

– Dette er en vinn-vinn-avtale for Statoil og OMV. I tillegg til eiendelene, er jeg særlig stolt av at vi inngår et partnerskap med et verdensledende selskap innen offshoreteknologi og økt utvinning, sier konsernsjef Gerhard Roiss i OMV.

Synliggjør verdien av Statoils portefølje på norsk og britisk sokkel

Basert på Statoils kompetanse og erfaring innen offshore olje og gass har selskapet utviklet feltene og lagt grunnlaget for den porteføljeforvaltning og realisering av verdi transaksjonen demonstrerer.

Som operatør på Gullfaks har Statoil skapt store verdier gjennom tiltak for å maksimere oljeutvinningen. Selskapet offentliggjorde også nylig et nytt funn i Shetland/Lista-formasjonen. Som en del av transaksjonen realiserer også Statoil oppsiden fra dette funnet gjennom en betinget betaling på USD 6 per fat  av reserver som utvikles.

Gudrun er i rute for produksjonsstart i første kvartal 2014. Som operatør gjennomfører Statoil feltutbyggingen i tråd med tidsplanen og under det opprinnelige kostnadsestimatet. Dagens transaksjon synliggjør verdien av effektiv feltutvikling og prosjektgjennomføring, i et felt der Statoil økte sin eierandel i 2010.

Statoil fortsetter å øke aktiviteten på britisk sokkel, hvor selskapet er operatør for store feltutbygginger som Mariner-prosjektet og flere letelisenser. Ved å selge seg ut av ikke-opererte felt utenfor Statoils kjerneområder fokuserer selskapet sin portefølje ytterligere.

Statoils produksjon fra de solgte andelene i første halvdel av 2013 var på om lag 26 tusen fat oljeekvivalenter per dag fra Gullfaks. Som følge av transaksjonen vil Statoils produksjon bli redusert med om lag 40 tusen fat per dag i 2014 og 60 tusen fat per dag i 2016.

Transaksjonen vil bli fullført rundt årsskiftet, med forbehold om godkjenning fra myndigheter og lisenspartnere. Avtalen mellom partene vil tre i kraft med virkning fra 1. januar 2013.

Statoil har realisert totalt rundt 15 milliarder dollar gjennom porteføljeoptimalisering siden 2010. Dette har medvirket til styrket finansiell fleksibilitet som gjør selskapet i stand til å investere i nye oppstrømsprosjekter med høy avkastning innenfor selskapets kjerneområder.

Bank of America Merrill Lynch og Lambert Energy Advisory Limited har vært finansielle rådgivere for Statoil i forbindelse med denne transaksjonen.

Investor- og analytikerkonferanse

Det vil bli holdt en telefonkonferanse med konsernsjef Helge Lund og konserndirektør for økonomi og finans Torgrim Reitan 19. august kl. 13.30. Vennligst ring inn 10 minutter før starttidspunkt til følgende nummer:

Konferansekode: 68 59 711

  • Lokalt - Oslo, Norge: +47 23 16 27 87
  • Lokalt - London, Storbritannia: +44(0)20 3427 1903
  • Alternativt nummer – Storbritannia: 0800 279 5004
  • USA: 1877 280 2296
  • Alternativt nummer – Norge: 800 56054

 

Oversikt over transaksjonen

Felt

Operatør

Fra

Til

Lisenser

Partnere

Gullfaks

Statoil

70 %

51 %

PL050
PL050B
PL050C
PL050D
PL037B
PL037E
PL152
PL277

Petoro
30 %

Gudrun

Statoil

75 %

51 %

PL025, PL187

GdF Suez 25 %

Schiehallion

BP (33,35 %)

5.88 %

0 %

P 559 (i blokk 204/25a) direkte
P 556 via UUOA
P 803 via UUOA

Shell 54,90 %,
OMV
5,88 %

Rosebank

Chevron (40 %)

30 %

0 %

P 1026
(i blokkene 213/26b og 213/27a)
P 1191 (i blokk 205/1A)
P1272 (i blokk 205/2A)

OMV (20 %), DONG (10 %)

Om Statoil

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Basert på 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Stavanger, om lag 23.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.

Om OMV

OMV, med hovedkontor i Wien, er Østerrikes største, børsnoterte industriselskap. Selskapets hovedvirksomhet er innen leting & produksjon, gass & kraft, raffinering & markedsføring. I selskapets kjerneområder, Romania og Østerrike, fokuserer OMV på å redusere den naturlige nedgangen, og øke utvinningsgraden fra modne felt. Det ventes at framtidig vekst vil komme fra nye feltutbygginger, leting og ervervelser internasjonalt. OMV har vært aktive i Norge siden 2006, og har andeler i 23 lisenser på norsk sokkel, inkludert seks lisenser som selskapet ble tildelt i 2013 i forbindelse med den 22. konsesjonsrunden. Norge er et av OMVs viktigste vekstområder. OMV (Norge) AS har hovedkontor i Stavanger.

For mer informasjon:

Investorrelasjoner
Hilde Merete Nafstad, direktør, Investor Relations
Tlf: +47 957 83 911

Pressekontakt
Jannik Lindbæk Jr, informasjonsdirektør, Presse- og mediekontakt
Tlf: +47 97755622

Fredrik Norman, Pressetalsperson, Økonomi og finans
Tlf: +47 918 66 567

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Downloads