Skip to content
no

Forlenget levetid og produksjon på Statoils eldste plattform

november 14, 2013, 23:28 CET
Bilde

Atle Rettedal, produksjonsdirektør for Statfjord-feltet.

(Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil)

- Statfjord A er vår eldste plattform og representerer historien om selskapets begynnelse. Forlengelsen betyr at Statfjord A fortsatt vil være i drift når den nye giganten Johan Sverdrup starter opp. Størrelsen på Statfjord-feltet er unik og har betydd mye for norsk sokkels historie gjennom 40 år. Erfaringene fra Statfjord skal vi ta med oss inn i arbeidet med Johan Sverdrup som har en horisont 40 år fram i tid, sier Atle Rettedal, produksjonsdirektør for Statfjord-feltet.

Opprinnelig håpet partnerskapet å kunne utvinne 40 prosent av oljen i Statfjord-feltet. Fasiten så langt er rekordhøye 66 prosent. Gjennomsnittet for oljefelt på verdensbasis er 35 prosent. Målet er å utvinne 74 prosent av gassen fra Statfjord.

- Vi får uttelling for innsatsen som er lagt ned over mange år når vi nå klarer å utvinne enda mer av ressursene på en måte som skaper verdier for eierne og samfunnet, fortsetter Rettedal. 

Fra dristig beslutning til vellykket gjennomføring
Statfjord har gått fra opprinnelig å være et oljefelt til i dag hvor det hovedsaklig er gass som produseres og sendes til kunder på kontinentet og i Storbritannia.

Når Statfjord-feltet fremdeles har mange års produksjon foran seg, er det fordi partnerskapet for ti år siden tok en modig beslutning om å bygge om hele feltet til å produsere gass (Statfjord senfase).

Godt arbeid av egen organisasjon, partnere og leverandører i alle disse årene – og 23 milliarder kroner i investeringer – har også vært viktige bidrag til at produksjonen kan opprettholdes.

Hvert år legges det ned 2500 årsverk på Statfjord-feltet, inkludert bidraget fra leverandørene, for å muliggjøre en sikker og effektiv drift.

Aktivt boreprogram
Et aktivt boreprogram bidrar til at det fortsatt modnes fram utvinnbare ressurser på Statfjord. Innen 2013 er omme har vi boret 11 brønner, mens nye 10 planlegges i 2014.

Imponerende produksjon/track record
Statfjord-feltet har produsert over 4,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Oljefatene stablet oppå hverandre ville gitt 10 tårn fra jorda til månen.

Statfjord A-plattformens mestproduserende brønn, A-06, har produsert 120 millioner fat olje alene, mer enn flere av feltutbyggingene vi ser i dag.

Statfjord-feltet satt produksjonsrekord for én dag 16. januar 1987, da 850.204 fat olje ble produsert.

Rettighetshavere Statfjord-feltet:
Statoil Petroleum AS (44,34 % - operatør), ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (21,37 %), Centrica Resources (Norge) AS (19,76 %) og Centrica Resources Limited (14,53 %).

Bilde

Statfjord A-plattformen i Nordsjøen.

(Foto: Harald Pettersen/Statoil)