Skip to Content
no

Gudrun i produksjon

april 7, 2014, 10:00 CEST
Bilde

Arne Sigve Nylund, konserndirektør, Utvikling og produksjon Norge

- Gudrun er første nye Statoil-opererte plattform i drift på norsk sokkel siden 2005, dette er en merkedag for selskapet, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Statoil.

Det nye feltet bidrar med viktig produksjon fra norsk sokkel. Statoil forventer å ta ut 184 millioner fat olje og gass (oljeekvivalenter) på feltet.

- Gudrun viser hvordan vi kan maksimere verdiskaping og realisere nye prosjekter på norsk sokkel ved å kombinere nye feltutbygginger med eksisterende rørledninger og anlegg, sier Nylund.

Det er lagt ned drøyt 16,5 millioner arbeidstimer i utbyggingen av Gudrun-feltet, og flere hundre leverandører fra mange land har bidratt.

Investeringsbeslutning for Gudrun ble tatt under finanskrisen. Da plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i 2010 var Gudrun Statoils eneste megaprosjekt (investering over 12 milliarder kroner). Nå er Gudrun den første i en lang rekke av feltutbygginger som Statoil har ansvaret for:

Bilde

Margareth Øvrum, direktør, Teknologi, prosjekter og boring

- Vi er stolte av å ha levert Gudrun-feltet på tid og under kostnadsestimatet i PUD. Det at vi har valgt en global strategi for Gudrun har bidratt til å holde kostnadene nede, sier Margareth Øvrum, direktør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Bilde
Gudrun-plattformen (Foto: Harald Pettersen/Statoil)

Verd å vente på

Gudrun ble funnet i 1975. Feltet har høyt trykk og høy temperatur, og behovet for ny teknologi innen boring var én av årsakene til at reservene lå lenge i banken. Nå er det også ledig kapasitet i eksisterende anlegg og rørledninger.

Olje og gass fra Gudrun sendes til Sleipner, der den blir behandlet før oljen går videre til Kårstø og gassen til Europa, alt gjennom eksisterende rørledninger knyttet opp til Sleipner. Slik drar vi nytte av investeringer som alt er gjort på norsk sokkel, forklarer Nylund:

- Gudrun-løsningen er en vinn-vinn-situasjon: Ved å bruke eksisterende infrastruktur koster Gudrun-utbyggingen mindre og Sleipner får en ekstra kunde med på spleiselaget. Tidspunktet for oppstart av Gudrun er perfekt, sier Nylund.

Som en del av Gudrun-prosjektet er det også utført modifikasjoner på Sleipner og på Kårstø.

Først av flere

Gudrun skal drives fra Statoils kontorer på Vestre Svanholmen i Sandnes, og er det første nye feltet Statoil driver fra Stavanger-regionen siden Sleipner i 1993.

- Det er gledelig å se at de eldre gigantene Statfjord, Snorre og Sleipner nå får selskap av et nytt felt. Senere kommer også Gina Krog til Drift Sør. Også dette feltet knyttes opp mot Sleipner, nok en vinn-vinn-situasjon, sier Nylund.

Representanter fra Statoil-ledelsen, produksjonssjef for Gudrun og leder for Gudrun feltutvikling vil være tilgjengelig for pressen ved Statoils kontor på Vestre Svanholmen 1 i Sandnes fra 11.00 til 13.30 i dag.

Pressekontakt:
Ørjan Heradstveit
Mediekontakt for Statoils oppstrømsaktiviteter på norsk sokkel
Epost: orher@statoil.com
Mobil: +47 917 78 161