Skip to Content
no

Statoil presenterer oljesandrapporten for 2013

april 8, 2014, 11:00 CEST
Bilde

Leismer demonstrasjonsprosjekt i det nordlige Alberta. (Foto: Todd Korol )

Oljesandrapporten for 2013 oppgir prestasjonsindikatorer for produksjon, energiforbruk, utslippsintensitet og ressursbruk ved Leismer demonstrasjonsprosjekt og området Kai Kos Dehseh (KKD) i det nordlige Alberta.

Som angitt i 2012-rapporten var det ventet at produksjonen ville gå noe ned i 2013 på grunn av planlagt nedstengning av anlegget i flere uker for vedlikehold og integrering av nye forsknings- og utviklingstiltak.

Formålet med disse pilotene er både å øke produksjonen og redusere CO2-intensiteten på lang sikt.

Bilde

Ståle Tungesvik, direktør og landsjef for Statoil Canada. (Foto: Hild Bjelland Vik)

Produksjonen gikk ned fra 16.000 fat olje per dag i 2012 til 15.000 fat olje per dag i 2013. CO2-intensiteten gikk opp fra 55,6 kg CO2 per fat til 69,7 kg CO2 per fat. CO2-intensiteten i 2011 var på 72,7 kg CO2 per fat.

– Våre langsiktige mål, som går ut på å redusere CO2-intensiteten i produksjonsprosessen med 25 prosent innen 2020 og 40 prosent innen 2025, ligger fast, sier direktør og landsjef for Statoil Canada, Ståle Tungesvik.

Det var ventet en økning i CO2-intensitet på grunn av to hovedfaktorer i driften:

  • Det ble brukt mer damp i 2013 da en fjerde dampgenerator ble tatt i bruk for å støtte nye brønnplattinger og brønner som er i produksjon.

  • Vi hadde en ubalanse i reservoaret etter en planlagt vedlikeholdsperiode. Som et resultat ble produksjonsnivået lavere og bruken av damp høyere enn normalt – dette påvirket vår totale CO2-intensitet.

– I 2013 innførte vi nye teknologier for å bidra i arbeidet med å nå våre ambisjoner. Dette omfattet innsprøyting av løsningsmiddel, som har potensial til å redusere mengden av damp og vann som brukes i produksjonen av et fat bitumen, sier Tungesvik.

Det ventes at CO2-intensiteten vil gå ned når driften normaliseres og det innføres mer teknologi. På kort sikt kan imidlertid CO2-intensiteten for Leismer være høyere enn det prosjekterte målet for segmentet.

– Statoils teknologiplan er uendret. Vi har identifisert en gruppe med 14 teknologier som vi planlegger å teste og ta i bruk de neste 5-10 årene. En rekke av disse teknologiene støtter vår strategi om å redusere CO2-utslippene ved kilden, sier Tungesvik.

2013 viste Statoils engasjement innen sikkerhet og de positive resultatene av programmer som er innført de siste årene uten alvorlige HMS-hendelser og uten fraværsskader.

Resultatene etter det første hele året med bruk av Statoils program for overvåking av overflatevann viste ingen tegn på at utbyggingen av Kai Kos Dehseh-området påvirker den naturlige vannsirkulasjonen i innsjøer og elver som overvåkes på våre områder.

Produksjonen ved Leismer begynte i januar 2011, og er et anlegg som bruker dampinjiseringsteknologi (SAGD-teknologi, steam assisted gravity drainage).

I januar 2014 undertegnet Statoil og det thailandske lete- og utvinningsselskapet PTTEP en avtale om bytte av eierandeler i oljesandprosjektet Kai Kos Dehseh (KKD).

Etter transaksjonen vil Statoil fortsette som operatør med 100 prosents eierandel i utviklingsprosjektene Leismer og Corner. PTTEP får 100 prosents eierandel i Thornbury-, Hangingstone- og South Leismer-områdene.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner
Hilde Merete Nafstad, direktør for Investorrelasjoner
+47 957 83 911 (mobil)

Mediarelasjoner
Knut Rostad, pressetalsmann
+47 905 48 990 (mobil)