Skip to Content
no

Gass- og oljefunn i Valemon-området

april 11, 2014, 09:38 CEST
Bilde

Boreriggen Transocean Leader. (Foto: Anette Westgård)

Funnbrønnene 34/10-54 S og 34/10-54 A, som ble boret av boreriggen Transocean Leader, ligger omtrent 10 kilometer nord for den planlagte Valemon-installasjonen.

Hovedbrønnen 34/10-54 S påviste en kolonne på totalt 164 meter som inneholdt gass/kondensat og olje i reservoarbergarter av midtre jura alder (Brent-gruppen).

Sidesteget 34/10-54 A påviste en gass-/kondensatkolonne på totalt 100 meter i Brent-gruppen og i sandstein av uspesifisert jura alder, og ytterligere en gass-/kondensatkolonne på totalt 140 meter i Statfjord-gruppen. Det ble også funnet gass/kondensat i Cook-formasjonen av midtre jura alder.

Statoil anslår at samlede volumer i Valemon Nord er i størrelsesorden 20-75 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.).

Bilde

Irene Rummelhoff, letedirektør for norsk sokkel i Statoil. (Foto: Harald Pettersen)

– Vi er godt fornøyd med å ha gjort et nytt funn i nærheten av Valemon gass- og kondensatfeltet som er under utbygging. Ved å påvise ytterligere volumer i området øker vi reservene i Valemon Unit og tilfører verdi til feltutviklingen, sier Irene Rummelhoff, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

Valemon-feltet, som ble funnet i 1985, er et av Statoils største pågående utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. De utvinnbare reservene er anslått til 206 millioner fat oljeekvivalenter.
Utbyggingskonseptet omfatter en fast plattform med eksport av rikgass til Heimdal og kondensat til Kvitebjørn. Produksjonen skal etter planen starte i fjerde kvartal 2014.
Bilde

Tor Madsen, Statoils direktør for feltutvikling Nordsjøen Vest. (Foto: Harald Pettersen)

– Vi er veldig tilfredse med resultatet fra Valemon Nord-brønnene, og vil nå gjennomføre en mulighetsstudie for å se hvordan vi best kan utvikle funnet, sier Tor Madsen, Statoils direktør for feltutvikling i Nordsjøen Vest.

Statoil jobber målrettet med å maksimere sikkerheten og øke effektiviteten i leteboring. Rummelhoff legger vekt på god gjennomføring av boreoperasjonen i Valemon Nord-brønnene.

– I Valemon Nord håndterte vi et sammensatt og fragmentert reservoar med ulike trykk og høy temperatur, noe som krever ekstra fokus på HMS. Jeg er godt fornøyd med å ha fullført operasjonene uten alvorlige hendelser, sier Rummelhoff.

Letebrønnene 34/10-54 S og 34/10-54 A ligger i Valemon Unit i Nordsjøen. Statoil er operatør med en eierandel på 53,775 prosent. Partnerne er Petoro AS (30 prosent), Centrica Resources (Norge) AS (13 prosent) og A/S Norske Shell (3,225 prosent).

For mer informasjon om resultatene av letebrønnene 34/10-54 S og 34/10-54 A henviser vi til pressemeldingen fra Oljedirektoratet (OD) >> Bilde

Downloads