Skip to content

Meldepliktig handel 

april 16, 2014, 09:10 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 172,22 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8.382.325 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12