Skip to content

Letebrønn i Drivis fullført

mai 2, 2014, 09:40 CEST
Brønn 7220/7-3 S, som ble boret av boreriggen West Hercules, har påvist en gasskolonne på totalt 68 meter i Stø-formasjonen, og en oljekolonne på totalt 86 meter i Stø- og Nordmela-formasjonene.

Statoil anslår de samlede volumene i Drivis til å være i størrelsesorden 44-63 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.), hvorav 42-54 millioner fat er olje.

Bilde

Irene Rummelhoff, Statoils letedirektør for norsk sokkel. (Foto: Harald Pettersen)

I mai 2013 startet Statoil en målrettet letekampanje rundt Johan Castberg-feltet for å avklare ytterligere oljepotensial i området, og gjøre utbyggingsprosjektet mer robust.

Letekampanjen omfattet fem brønner og har gått over 12 måneder. Drivis var den siste brønnen i denne letekampanjen i Johan Castberg-området.

– I løpet av det siste året har vi gjennomført et omfattende letearbeid i Johan Castberg-området. Det er boret fem brønner etter hverandre, som har gitt oss viktig informasjon om undergrunnen og en god forståelse av det samlede ressursgrunnlaget i området, sier Irene Rummelhoff, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

– Vi er selvfølgelig glad for å ha gjort et oljefunn i Drivis, men leteprogrammet som helhet har ikke levert på volumforventningene. Av de fem brønnene som er boret, er det bare to som har ført til oljefunn, sier Rummelhoff.

Bilde

Erik Strand Tellefsen, direktør for feltutvikling i Nord-Norge. (Foto: Harald Pettersen)

Leteresultatene er et viktig bidrag i arbeidet med å planlegge utbyggingen av Johan Castberg-feltet.

– Vi skal nå samarbeide tett med våre lisenspartnere for å analysere resultatene av leteprogrammet, og hva de betyr for Johan Castberg utbyggingsprosjekt”, sier Erik Strand Tellefsen, direktør for feltutvikling i Nord-Norge.

Statoil er operatør for utvinningstillatelse 532 med en eierandel på 50 prosent. De andre rettighetshaverne er Eni Norge AS (30 prosent) og Petoro AS (20 prosent).

For mer informasjon om resultatene av letebrønn 7220/7-3 S henviser vi til pressemeldingen fra Oljedirektoratet (OD) >>

Bilde

Downloads