Skip to content

Meldepliktig handel  

mai 9, 2014, 08:33 CEST

Langtidsinsentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20 – 30 prosent avhengig av deltakerens stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto årssum på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.

Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning framgår av tabellen nedenfor. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.


Navn

Kjøpt

Ny
beholdning

Bacher, Lars Christian

2 114

21 704

Dodson, Timothy

2 297

23 363

Gjærum, Reidar

1 255

21 208

Hilland, Jannicke

1 124

10 782

Hovden, Magne Andre

1 167

8 905

Klouman, Hans Henrik

2 402

19 183

Knight, John Nicholas

9 525

69 842

Lund, Helge

5 493

67 336

Nafstad, Hilde Merete

916

6 361

Nylund, Arne Sigve

2 074

6 859

Reitan, Torgrim

2 179

23 460

Skeie, Svein

1 023

17 609

Sætre, Eldar

2 456

28 666

Øvrum, Margareth

2 481

36 439

Som deltaker i Statoil US Employee Share Savings plan har Statoil ASA primærinnsider Mr. William Maloney, 8. mai 2014 mottatt aksjer til gjennomsnittlig pris på USD 26,56 pr. aksje:

Navn

Tildelte
aksjer*

Ny
beholdning*

Maloney, William

528,170103

42 888,776024

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12