Skip to content

Resultat for tredje kvartal 2014 

oktober 29, 2014, 06:59 CET
Bilde

Kvitebjørn-plattformen I NordsjøenResultatet var negativt med 4,8 milliarder kroner hovedsakelig på grunn av nedskrivninger. Justert driftsresultat var 30,9 milliarder kroner, en nedgang fra 40,4 milliarder kroner i tredje kvartal 2013.

- Statoils driftsresultat ble negativt påvirket av lavere olje- og gasspriser og vår beslutning om å utsette salg av gass for å øke verdiskapningen. Det negative regnskapsmessige resultatet i henhold til IFRS-standarden skyldtes kvartalsspesifikke forhold. Vi leverte solid drift og kontantstrøm i kvartalet, sier Statoils fungerende konsernsjef Eldar Sætre.

Bilde

Fungerende konsernsjef Eldar Sætre

- Vi har god fremdrift i effektiviseringsprogrammet vårt. Vi har fortsatt høy produksjonsregularitet på norsk sokkel og gjennomfører prosjektene våre i henhold til plan. Vi er i rute for å levere på produksjonsprognosene våre for 2014, sier Sætre.

Justert driftsresultat var 30,9 milliarder kroner i tredje kvartal. Nedgangen fra tredje kvartal 2013 skyldtes hovedsakelig lavere olje- og gasspriser, reduserte eierandeler etter nedsalg, høyere avskrivninger som følge av investeringer i produserende eiendeler, oppstart av nye felt, samt en større andel olje i produksjonsmiksen.

Statoils regnskapsmessige resultat for tredje kvartal i henhold til IFRS var negativt med 4,8 milliarder kroner som følge av kvartalsspesifikke regnskapsmessige belastninger på 13,5 milliarder kroner.

Disse belastningene var hovedsakelig knyttet til nedskrivning av eierandelen i Kai Kos Dehseh i Canada utløst av utsettelse av utbyggingen av Corner-feltet, samt nedskrivninger av leteandeler i Mexicogolfen og i Angola. I samsvar med selskapets praksis for å gjenspeile den underliggende driften, ekskluderes slike kvartalsspesifikke forhold i det justerte driftsresultatet.

- Kontantstrøm fra drift før skatt er 168 milliarder kroner hittil i år. Vi er i en solid finansiell posisjon og vil utbetale et utbytte på 1,80 kroner per aksje for kvartalet, sier Sætre. Netto gjeldsgrad ved utgangen av kvartalet var 19 %. Organiske investeringer hittil i år er på omlag 15 milliarder USD og prognosen på omkring 20 milliarder USD for 2014 ligger fast.

Statoil produserte 1,829 millioner foe per dag i tredje kvartal. Dette er på om lag samme nivå som i tredje kvartal 2013, til tross for forventet naturlig nedgang, reduserte eierandeler etter nedsalg og lavere gassuttak på norsk sokkel. Høy produksjonseffektivitet, samt oppstart og opptrapping på ulike felt bidro positivt til produksjonen. Vi opprettholder produksjonsprognosene for året til tross for et bevisst valg om å produsere mindre gass i løpet av sommeren.

Styret konstituerte Eldar Sætre som konsernsjef den 15. oktober. - Statoils strategi ligger fast. Sikker og effektiv drift er vår fremste prioritet og vi fortsetter å utvikle virksomheten i henhold til plan, sier Sætre. Statoils styre har nedsatt et underutvalg som har begynt arbeidet med å finne Statoils neste konsernsjef.

Selskapet har også hatt sterk fremgang innen prosjektutvikling og –gjennomføring. Vi startet opp produksjonen på to hurtigutbyggingsfelt i Nordsjøen; Fram H-Nord og Svalin C, installerte Valemon-plattformen i Nordsjøen, satte i drift en ny kompressor på Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen for å øke utvinningen med 220 millioner foe og startet lavtrykksproduksjonen på Kristin, noe som vil øke utvinningen med 160 millioner foe.

Statoil leverte også på strategisk porteføljeforvaltning for å realisere verdi og styrke sin fleksibilitet. Vi kunngjorde transaksjoner til en verdi av mer enn 3,5 milliarder USD i kvartalet, inkludert nedsalg av eiendeler på norsk sokkel og salg av Shah Deniz i Aserbajdsjan. Siden 2010 har Statoil gjennomført transaksjoner til en verdi av mer enn 23 milliarder USD og levert gevinster på omkring 12 milliarder USD.

Etter kvartalet har Statoil fortsatt fremgangen innen leting og kunngjorde i oktober sitt syvende gassfunn utenfor kysten av Tanzania. Dermed er samlede tilstedeværende gassvolumer i blokk 2 på omkring 21 billioner kubikkfot, noe som styrker volumgrunnlaget for en framtidig infrastrukturutvikling i stor skala. Statoil påviste også nylig 30-80 millioner foe oljeressurser av høy verdi i Graneområdet i Nordsjøen.

Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) var 0,8 i tredje kvartal 2014, uendret fra tredje kvartal 2013.

Viktige hendelser siden andre kvartal 2014
Den 15. oktober konstituerte Statoils styre Eldar Sætre som konsernsjef etter Helge Lunds avgang 

Gudrun-plattformen i Nordsjøen offisielt åpnet, plattformdekk installert på stålunderstellet på Valemon-feltet 

Produksjonsstart på to hurtigutbyggingsprosjekter i Nordsjøen: Fram H-Nord og Svalin C 

Ordinær drift gjenopptatt ved In Amenas i Algerie 

Beslutning om å utsette utbyggingen av Corner-feltet i oljesandprosjektet Kai Kos Dehseh i Canada 

Nedsalg i Aasta Hansteen, Asterix og Polarled kunngjort - uttredelse fra to lisenser på norsk sokkel 

Uttredelse fra Shah Deniz og South Caucasus-rørledningen i Aserbajdsjan kunngjort 

Nytt område tildelt i Algerie, oppkjøp av område utenfor kysten av Colombia, muligheter i Nicaragua vurderes 

Funn av 1,2 billioner kubikkfot naturgass i letebrønnen Giligiliani-1 utenfor kysten av Tanzania 

Nye sanksjoner mot Russland knyttet til situasjonen i Ukraina ble pålagt av Norge, EU og USA og gjelder blant annet visse oljeleting- og produksjonsaktiviteter, samt russiske energiselskaper. Konsekvensene for vår virksomhet er under vurdering, herunder særlig vårt forhold til Rosneft


Kontaktpersoner 
Investor relations
Morten Sven Johannessen direktør IR +47 909 34 148 (mobil)
Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør +47 977 55 622 (mobil)


Downloads