Skip to content

Lang levetid på Norne

januar 9, 2015, 09:00 CET

Bilde
Foto:  Harald Pettersen/Statoil 

6. november 1997 startet produksjonen fra Norne-feltet, og i henhold til de opprinnelige utbyggingsplanene skulle Norne vært nedstengt i løpet av 2014. Men Norne-eventyret er langt i fra over.

Bilde

Kristin Westvik, produksjonsdirektør for Norne

– Vi har jobbet systematisk med vedlikehold på Norne i 17 år, og vi har i dag en god teknisk tilstand på skipet. Vi har også jobbet målrettet for å tilrettelegge for økt utvinning og innfasing av nye funn til Norne-skipet. Dette har gitt oss grunnlag for å tenke på en levetid for Norne til 2030, sier produksjonsdirektør for Norne Kristin Westvik.
 
Så langt har Norne med satellitter produsert om lag 700 millioner fat oljeekvivalenter og har skapt betydelige verdier for Statoil, partnerne Eni, Petoro, Dong og for Nord- Norge. Utvinningsgraden på Norne hovedfeltet er i dag på 56,5 %, noe som er helt i verdenstoppen for utvinning fra undervannsfelt.

Norne har også utviklet seg til å bli en fleksibel og god områdeløsning. Det beste beviset for dette ligger på havbunnen i områdene rundt Norne. Feltet startet opp produksjonen i 1997 fra fem havbunnsrammer.

I dag strømmer produksjonen fra hele femten havbunnsrammer. Dette er resultatet av flere vellykkete letekampanjer som har blitt styrt fra Statoils letemiljø i Harstad. Bare i Nornelisensen er det blitt boret 26 letebrønner, hvorav det er funnet fem felt; Norne, Stær, Svale, Dompap og Fossekall.

De siste havbunnsrammene som kom på plass var fast-track-prosjektet Skuld i 2013, som utgjorde en samlet investering på nesten 10 milliarder kroner. I tillegg er Alvefeltet og Eni-opererte Marulkfeltet knyttet opp til Norne FPSO.

– Vi har nå ambisjoner om å øke utvinningsgraden på hovedfeltet til 60 %. Gjenværende ressurser i Norne-området kan utgjøre så mye som 300 millioner fat oljeekvivalenter. Det tilsvarer et Aasta Hansteen-felt, sier Westvik.

I løpet av 2014 har Statoil sammen med Polarkonsult i Harstad og Aker Solutions i Tromsø gjennomført flere studier for å avklare den tekniske tilstanden på skroget på Norne produksjonsskip. Dette har vært viktig for å avklare om produksjonsskipet på Norne hadde behov for et verftsopphold i 2018 for å kunne forlenge den tekniske levetiden til 2030.

– Studiene konkluderer at skrogstrukturen er robust og at levetiden med stor sannsynlighet kan forlenges frem til 2036. Dermed kan vi gjøre nødvendige modifikasjoner på Norne for å forlenge levetiden uten å ta produksjonsskipet til land for en lengre periode. Det gir oss god tid og ro til å planlegge veien videre grundig for Norne 2030, sier Westvik.

Nå handler det om å opprettholde et godt vedlikehold som ivaretar den gode tekniske tilstanden på skroget. Statoil vil i løpet av 2017 etablere et prosjekt som skal detaljere ut omfang og tidspunkt for investeringene. Statoil vil søke om en utvidet teknisk levetid for Norne innen 2021.