Skip to content

Stor Johan Sverdrup kontraktstildeling

januar 21, 2015, 08:15 CET

I kontrakten inngår prosjektering og innkjøpsledelse (EPma) fram til planlagt produksjonsstart i 2019. Kontraktsverdien er på 4,5 milliarder kroner.

Kontrakten omfatter prosjektering og innkjøpsledelse for stigerørs- og prosessplattformdekket til Johan Sverdrup feltets første fase, i tillegg til sammenkoblinger og gangbroer for hele feltet.

Bilde

Arne Sigve Nylund, Statoil konserndirektør for Utvikling og produksjon, Norge.
(Foto: Harald Pettersen)

Aker Solutions har fram til nå hatt ansvaret for forprosjekteringen av alle fire plattformene som utgjør feltsenteret, en avtale som ble inngått ved utgangen av 2013.

– Johan Sverdrup-prosjektet har en ambisiøs fremdriftsplan. Da er det viktig med kompetente samarbeidspartnere som deler våre mål. Gjennom forprosjekteringsfasen har Statoil hatt flere hundre ansatte hos Aker Solutions. Sammen har vi lagt grunnlaget for en sømløs overgang til detaljert prosjektering som skal sikre en kostnadseffektiv framdriftsplan.  sier Arne Sigve Nylund, Statoil konserndirektør for Utvikling og produksjon, Norge.

– Johan Sverdrup feltutbyggingen er av meget stor betydning, ikke bare for Statoil og våre partnere, men også for leverandørindustrien og samfunnet. På platå vil produksjonen fra dette feltet utgjør 25% av den samlede produksjonen på norsk sokkel. Selv om framtidsutsiktene for feltet er meget gode, er det avgjørende med riktig kostnadsfokus i både bygge- og driftsfasen, avslutter Nylund.

Bilde

Margareth Øvrum, Statoils konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.
(Foto: Harald Pettersen)

– Vi har jobbet målrettet for å redusere kostnader og forbedre effektiviteten i leveransene. Det er derfor gledelig å se at norske leverandører er konkurransedyktige og at vi kan signere denne kontrakten med Aker Solutions. De har startet sitt eget forbedringsarbeid og er godt i gang med å levere på vårt integrerte samarbeid på Sverdrup. Dette er en viktig kontrakt for prosjektet, og vi har store forventninger til gjennomføringen, sier Margareth Øvrum, Statoils konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

– Som EPma-leverandør får Aker Solutions sentral rolle i Johan Sverdrup-prosjekt, og er dermed en viktig bidragsyter for et vellykket prosjekt. Vi ser fram til et tett og nært samarbeid, avslutter hun.

Denne kontraktstildelingen forutsetter en investeringsbeslutning for Johan Sverdrup-utbyggingen i februar 2015, og har et forbehold om en godkjenning av Plan for Utbygging og Drift for feltet i Stortinget i 2015.

Det blir avholdt et pressemøte på Rica Park Hotell i Sandefjord klokken 8:45 på rom 705 i dag.

Kontaktpersoner:

Jannik Lindbæk jr,
Informasjonsdirektør
Telefon: +47 977 55 622
jljr@statoil.com

Ørjan Heradstveit
Mediekontakt for Statoils oppstrømsaktiviteter på norsk sokkel
Telefon: +47 917 78 161
Epost: orher@statoil.com