Skip to Content
no

Starter produksjonen fra Oseberg Delta 2

februar 23, 2015, 08:44 CET
Bilde

Oseberg Delta 2 er det tiende av Statoils hurtigutbyggingsprosjekter som settes i produksjon.

Feltet er knyttet opp til Oseberg Feltsenter og er bygget ut med to brønnrammer på havbunnen med plass til totalt åtte brønner.

Bilde

Arild Dybvig, direktør for hurtigutbyggings-prosjekter

Tre oljeprodusenter og to gass-injektorer er planlagt i første omgang.

– Delta 2 er viktig for å forlenge levetiden på Oseberg. Dette er et godt eksempel på at vi kan gjøre mindre funn lønnsomme gjennom å benytte eksisterende infrastruktur mens den ennå er tilgjengelig, sier Arild Dybvig, direktør for hurtigutbyggingsprosjekter i Utvikling og produksjon Norge

Oppstart av første brønn er i henhold til utbyggingsplanen.

Bilde

Torger Rød, direktør for havbunnsprosjekter i Teknologi, prosjekter og boring.

Oppstart skjer 38 måneder etter at funnet gikk inn i hurtigutbyggingsporteføljen. De samlede investeringene er i underkant av 7 milliarder kroner, godt under estimerte investeringskostnader ved sanksjonering.

– Vi har levert nok et hurtigutbyggingsprosjekt på plan, godt innenfor budsjett og med god kvalitet, sier Torger Rød, direktør for havbunnsprosjekter i Teknologi, prosjekter og boring.

Oseberg Delta 2 er en videre utbygging av Delta-terrassen hvor det siden 2008 har vært produsert olje fra to brønner på en eksisterende brønnramme.

Bilde

Terje Gunnar Hauge, produksjonsdirektør for Oseberg.

– Den nye utbyggingen inkluderer gassinjeksjon som vil gi en betydelig økt utvinningsgrad.

– Det er også gode muligheter for videre utvikling av området og det er allerede planlagt en letebrønn i den sørlige delen av Delta-terrassen, sier Terje Gunnar Hauge, produksjonsdirektør for Oseberg.

Plan for utbygging og drift ble levert Olje- og energidepartementet 30. mai 2013.

Fakta om Oseberg Delta 2

  • Beslutning om igangsettelse av prosjektutvikling: Desember 2011
  • PUD godkjent10. oktober 2013
  • Lokasjon: I Nordsjøen 14 kilometer sør-øst for Oseberg Feltsenter
  • Volumer: 77 millioner fat oljeekvivalenter (32 mboe olje og 45 mboe gass)
  • Dybde: Ca. 100 meters vanndyp, 3100 meter under havbunnen
  • Antatt levetid: 20 år
  • Partnere: Statoil (operatør) (49,3 prosent), ConocoPhillips (2,4), Petoro (33,6) og Total (14,7).

Downloads