Skip to Content
no

Meldepliktig handel 

mars 17, 2015, 10:51 CET

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.143.341 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12