Skip to Content
no

Olje- og gasselskaper ønsker pris på karbon

juni 1, 2015, 10:00 CEST
Bilde

Initiativet fra selskapene bygger på en erkjennelse av klimautfordringene og betydningen av energi for økonomisk utvikling og velferd. (Foto: Harald Pettersen)

Olje- og gasselskapene BG Group plc, BP plc, Eni S.p.A., Royal Dutch Shell plc, Statoil ASA og Total SA kunngjorde i dag en oppfordring til verdens regjeringer og FNs klimakonvensjon (UNFCCC) om å innføre et karbonprisingssystem og klare, stabile, ambisiøse politiske rammer som kan forbinde nasjonale systemer. Dette vil redusere usikkerheten og fremme de mest kostnadseffektive løsningene for omfattende utslippsreduksjon.

De seks selskapene presenterte sin oppfordring i et felles brev til lederen av UNFCCC og lederen av klimatoppmøtet (COP21) i forkant av UNFCCCs klimatoppmøte i Paris i desember.

Bilde

Statoils konsernsjef Eldar Sætre.
(Foto: Harald Pettersen

Dette nye  initiativet bygger på selskapenes erkjennelse av  klimautfordringene og betydningen av energi for økonomisk utvikling og velferd.

Selskapene anerkjenner at dagens utslipp av klimagasser ligger over det FNs klimapanel mener er nødvendig for å begrense den globale temperaturøkningen til maksimum to grader, og selskapene sier de er rede til å bidra med løsninger.

– Bransjen vår står overfor en utfordring: vi må møte en større energietterspørsel med mindre CO2. Vi er klare for å møte den utfordringen og gjøre vår del. Vi mener bestemt at karbonprising vil motvirke alternativer med høyt karboninnhold og redusere usikkerhet, noe som vil bidra til å stimulere investeringer i de rette lavkarbonteknologiene og rett ressurser med rett tempo.

– Vi ønsker at myndigheter rundt om i verden skal gi oss disse rammene og vi mener at vår deltakelse vil bidra til å utforme en fremgangsmåte som blir både praktisk og oppnåelig, sier konsernsjef Eldar Sætre i Statoil, konsernsjef Bob Dudley i BP plc, konsernsjef Helge Lund i BG Group plc,  konsernsjef Claudio Descalzi i Eni S.p.A., konsernsjef Ben van Beurden i Royal Dutch Shell plc og konsernsjef Patrick Pouyanné i Total SA.

Konsernsjefene har i dag også sendt et brev til media, der de presenterer holdningen sin til karbonprising og rollen som naturgass kan spille for å redusere karbonutslipp.

Brevene til lederen av FNs klimasekretariat (UNFCCC) og lederen av klimatoppmøtet (COP21) og til media er vedlagt i sin helhet.

Kontaktpersoner:
BG: Kim Blomley
+44 11 8938 6568
Kim.Blomley@bg-group.com

BP: David Nicholas
+44 20 7496 4708
david.nicholas@bp.com

Eni: Filippo Cotalini
+39 02 5203 1507
filippo.cotalini@eni.com

Shell: International Media Relations
+44 20 7934 5550
media-nl@shell.com

Statoil: Jannik Lindbæk Jr
+47 97 755 622
jljr@statoil.com

Total: Service Relations Médias
+33 1 4744 4699
presse@total.com

Downloads