Skip to content
no

Refinansiering av flervaluta Revolving Credit Facility 

juni 26, 2015, 22:46 CEST

Fasiliteten, som ble koordinert av Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG og DNB Bank ASA, fikk enstemmig tilslutning fra gruppen av eksisterende og Nye relasjonsbanker som var invitert til å delta i fasiliteten. Som følge av sterk etterspørsel valgte Statoil å øke fasiliteten med USD 500 mill fra opprinnelig beløp på USD 4,5 mrd samtidig med å skalere tilbake deltagende bankers forpliktede beløp.

Fasiliteten er på 5 års løpetid med to 1-års forlengelsesopsjoner, og vil bli benyttet til å finansiere selskapets aktiviteter generelt, og som back-up for kortsiktige sertifikat låneprogram. Statoil's eksisterende USD 3,0 mrd fasilitet, datert 20. desember 2010, vil bli kansellert som del av refinansierings-prosessen.

Kontaktpersoner:

Investor relations:
Peter Hutton, SVP Investor Relations
+44 7881 918792

Media relations:
Lars Erik Lund, Sr. Advisor Media Relations
+47 41 33 13 69

Finance:
Fride Seljevold Methi, VP Corporate financing,
+47 95 99 06 59

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12