Skip to Content
no

Kontrakt tildelt for stålunderstell på Johan Sverdrup

september 10, 2015, 21:00 CEST
Bilde 

Avtalen er en effektuering av intensjonsavtalen som Statoil inngikk med Kværner på leveranse av to stålunderstell til Johan Sverdrup.

Bilde

Kjetel Digre, direktør for Johan Sverdrup-prosjektet. (Foto: Statoil)

– Vi er godt fornøyd med å få Kværner med på laget på nok en kompleks leveranse av stålunderstell til Johan Sverdrup.

En viktig del av den opprinnelige intensjonsavtalen mellom Statoil og Kværner på stålunderstell, innebar at partene skulle jobbe sammen med å realisere ytterliggere forbedringer gjennom standardisering og forenkling.

Denne kontrakten viser at samarbeidet har vært vellykket og sammen har vi styrket konkurransekraft og maksimert verdiskapingen fra Johan Sverdrup, sier Kjetel Digre direktør for Johan Sverdrup-prosjektet.

Stålunderstellet til boreplattformen veier 22 500 tonn og er det nest største av stålunderstellene som skal bygges i første fase av Johan Sverdrup-prosjektet. Understellet skal leveres og installeres på Johan Sverdrup-feltet våren 2018.

– Aktiviteten på Johan Sverdrup-prosjektet kommer til å øke betydelig fremover etter hvert som vi tar nye skritt videre i utbyggingen. Vi jobber tett sammen med leverandørene i forprosjekteringen av plattformene på prosjektet. Vi har tildelt flere hovedkontrakter og utstyrspakker til en verdi av over 43 milliarder kroner så langt, sier Digre.

– Flere kontrakter vil bli tildelt i løpet av høsten. Vi er allerede i gang med byggingen av det første plattformunderstellet til stigerørsplattformen på Kværner Verdal. Så langt er vi i rute med Johan Sverdrup-utbyggingen, sier Digre.

Investeringskostnadene for første fase i utbyggingen av Johan Sverdrup er beregnet til i størrelsesorden 117 milliarder kroner (2015 kroner) med forventede utvinnbare ressurser på mellom 1,4 og 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter.

Johan Sverdrups første fase skal bygges ut med fire installasjoner som inkluderer en utstyr- og boligplattform, en prosessplattform, en boreplattform og en stigerørplattform, samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon.

Plattformene knyttes sammen med gangbroer. Ambisjonen er en utvinningsgrad på 70 prosent for Johan Sverdrup. 

Partnere i Johan Sverdrup
Statoil 40,0267% (operatør)
Lundin Norway 22,6%
Petoro 17,36%
Det norske oljeselskap 11,5733%
Maersk Oil 8,44%