Skip to Content
no

Statoil bygger verdens første flytende vindpark: Hywind Scotland

november 3, 2015, 07:30 CET

Dette markerer et viktig skritt videre for havvindteknologi, og kan åpne opp attraktive nye globale markeder for produksjon av fornybar energi.

Beslutningen utløser investeringer på rundt 2 milliarder kroner og realiserer en kostnadsreduksjon på 60-70 prosent per MW fra det første prøveprosjektet for Hywind i Norge.

Bilde

Irene Rummelhoff, konserndirektør for Nye energiløsninger i Statoil.

Statoil skal installere en flytende vindturbinpark med en samlet kapasitet på 30 megawatt i Buchan Deep-området 25 kilometer utenfor kysten av Peterhead. Der vil den utnytte skotske vindressurser for å levere fornybar energi til fastlandet. Pilotparken vil levere strøm til om lag 20.000 hjem. Produksjonen skal etter planen starte sent i 2017.

– Statoil er stolt over å utvikle verdens første flytende vindpark. Formålet vårt med Hywind pilotpark er å demonstrere at kommersielle flytende vindparker i stor skala vil være mulig i nær fremtid. Dette vil ytterligere styrke det globale markedspotensialet for havvindenergi, og bidra til å realisere Statoils ambisjon om lønnsom vekst innen fornybar energi og andre lavkarbonløsninger, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Nye energiløsninger i Statoil.

Pilotparken vil dekke et område på om lag 4 kvadratkilometer, med havdyp på 95-120 meter. Gjennomsnittlig vindstyrke i denne delen av Nordsjøen er på rundt 10 meter per sekund.

– Vi er glade for å få utvikle dette prosjektet i Skottland, i et område med store vindressurser og en leverandørindustri med solid erfaring fra olje- og gass. Gjennom sin industri og sine støtteordninger tar Storbritannia og Skottland en posisjon i fremste rekke innen utviklingen av havvind som en konkurransedyktig, ny energikilde, fortsetter Rummelhoff.

Bilde

Skottlands viseførsteminister John Swinney

Skottlands viseførsteminister John Swinney ønsker Statoils investeringsbeslutning velkommen: - Hywind er et svært spennende prosjekt, både når det gjelder produksjon av elektrisitet og teknologisk innovasjon. Det er en solid anerkjennelse av ekspertisen i vår energisektor og dens dyktige medarbeidere, at Statoil har valgt Skottland som utbyggingssted for verdens største flytende vindpark.

– Potensialet for flytende havvindteknologi på store havdyp styrkes nå ytterligere. Vår evne til å utnytte eksisterende infrastruktur og leverandørkompetanse fra olje- og gassnæringen, skaper ideelle vilkår for Skottland til å posisjonere seg som verdensledende innen flytende havvindteknologi, legger han til.

Den britiske ministeren for energi og klimaendringer, Amber Rudd, sier: - Dette er fantastiske nyheter for Skottland og hele Storbritannia. Beslutningen viser at Storbritannia er et attraktivt sted å utvikle ny næringsvirksomhet og at vår havvind-industri blir stadig sterkere.

Bilde

Amber Rudd, den britiske ministeren for energi og klimaendringer.

– Dette spennende prosjektet er et godt eksempel på hvordan innovasjon kan bidra til å sikre og komplettere vår energiforsyning med fornybar og sikker energi til Storbritannias hardtarbeidende familier og bedrifter.

Statoil samarbeider med flere skotske leverandører og partnere i forbindelse med prosjektet. Prosjektet vil skape mer arbeid for industrien i Skottland og i andre land. Drifts- og vedlikeholdsbasen på land skal ligge i Peterhead, og vil også trekke på ressurser fra Statoils kontor i Aberdeen.

Hywind er en unik havvindteknologi som er utviklet og eid av Statoil. Konseptet er testet gjennom seks års vellykket drift av en prototype som er installert i havet utenfor Karmøy. Med sin enkle utforming er Hywind konkurransedyktig i forhold til andre flytende konstruksjoner i havdyp på over 100 meter.

Nye energiløsninger for det globale markedet

I mai kunngjorde Statoil opprettelsen av et nytt forretningsområde, Nye energiløsninger, som skal rapportere direkte til konsernsjefen.

Dette gjenspeiler selskapets mål om gradvis å supplere sin olje- og gassportefølje med lønnsomme løsninger innen fornybar energi og lavkarbonløsninger. Statoils eksisterende havvindportefølje utgjør utgangspunktet for aktivitetene innen dette området. Hywind pilotpark er det nye forretningsområdets første nye investering.

Havvind har allerede et sterkt fotfeste i Europa, med en etablert kapasitet på 10 GW, og et globalt potensial til å oppnå over 100 GW innen 2030. Med bunnfaste turbiner er havvindproduksjonen optimal for havdyp på 20-50 meter. Med flytende turbiner vil det være mulig å utvide til områder med store havdyp flere steder i verden.

Viktig energipartner for Storbritannia

Statoil er en viktig partner for å sikre energiforsyningen til Storbritannia, og selskapet arbeider med et bredt spekter av aktiviteter knyttet til energiproduksjon og -salg i Storbritannia. Statoil er en ledende leverandør av naturgass til det britiske markedet, med en markedsandel på rundt 20 prosent.

Selskapet er også aktivt på britisk sokkel, med blant annet utbyggingen av oljefeltet Mariner, operatøransvaret for Bressay-prosjektet og flere letelisenser. Statoils forretningsområde for global strategi og forretningsutvikling er basert i London.

Statoil var operatør for utbyggingen av havvindparken Sheringham Shoal, som har 88 turbiner og ligger 20 kilometer utenfor kysten av Norfolk. Sheringham Shoal kom i produksjon i 2012.

Samme år overtok Statoil og Statkraft havvindparken Dudgeon som ligger i nærheten. Statoil er også partner i havvindprosjektet Dogger Bank. Samlet sett har Statoils havvindvirksomhet i Storbritannia et langsiktig potensial til å levere konkurransedyktig elektrisitet basert på fornybar energi, til om lag 4,5 millioner britiske hjem.

For mer informasjon:

Presse
Elin Isaksen (mediekontakt)
+47 4809 1183

Ola Morten Aanestad (Statoil i Aberdeen)
+47 48080212 / +44 (0) 7834 729334

Downloads