Skip to Content
no

Redusert eierandel i Agbami etter redeterminering 

november 6, 2015, 08:02 CET

Forutsatt implementering vil dette medføre en reduksjon på 5,17 prosent av Statoils eierandel i feltet, fra 20,21 prosent til 15,04 prosent.

Statoil har tidligere anlagt voldgiftssak for å tilsidesette en tidligere fase av ekspertens avgjørelse. Ved beslutning mottatt av Statoil 4. november 2015 har voldgiftsretten avslått å tilsidesette ekspertens avgjørelse i den tidlige fasen..

Statoil vurderer nå  ekspertens avgjørelse  og  dommen fra voldgiftsretten.

Statoil har hittil gjort en avsetning på 7,5 milliarder kroner. Forutsatt implementering i samsvar med  ekspertens avgjørelse må Statoil kompensere andre andelseiere på Agbami med omkring 1,6 milliarder kroner, i tillegg til avsetningen, ved utgangen av tredje kvartal 2015. Betaling av eventuelt utlignende beløp vil bli gjort over tid gjennom cash-calls utstedt av feltoperatøren.

Kontaktpersoner:

Investor Relations
Peter Hutton, direktør for Investor Relations,
Tlf.: +44 7881 918 792

Morten Sven Johannessen, direktør for Investor Relations USA,
Tlf.: + 1 203 570 2524

Presse
Knut Rostad, informasjonsdirektør
Tlf.: +47 905 48 990

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12