Equinor kjøper 40 % andel i Rosebank-prosjektet i Storbritannia

1. oktober 2018 15:13 CEST

Equinor har inngått avtale om kjøp av Chevrons 40 % eierandel og operatørskap i Rosebank-prosjektet, ett av de største uutviklede feltene på britisk sokkel. Når den er sluttført, vil transaksjonen styrke Equinors portefølje i Storbritannia, som omfatter Mariner-utbyggingen, attraktive letemuligheter, og tre produserende havvindparker.

Kart - Storbritannia
Se lenke til nedlastbart kart lenger ned på siden. I teksten finner du også lenker til nedlastbare portretter.

– Vi ser fram til å bli operatør for Rosebank-prosjektet. Vi kan vise til resultater fra feltutbygginger av høy verdi i hele Nordsjøen, og kan nå bruke denne erfaringen for et nytt prosjekt i Storbritannia. Dagens avtale gjør at vi kan kjøpe oss inn igjen i en eiendel hvor vi tidligere hadde en eierandel, og synliggjøre vår strategi for å skape verdi gjennom oljeprissvingninger. Kjøpet av Rosebank supplerer olje-, gass- og vindkraftporteføljen vår i landet, i tråd med strategien vår som et bredt energiselskap. Denne nye investeringen understreker Equinors satsing på å være en pålitelig, sikker energipartner for Storbritannia, sier Al Cook, Equinors konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling og landsjef i Storbritannia.

Rosebank-feltet ble funnet i 2004, og ligger om lag 130 km nordvest for Shetland på ca. 1.100 meters havdyp. De andre partnerne i feltet er Suncor Energy (40 %) og Siccar Point Energy (20 %).

– Med Rosebank, en selvstendig utbygging i det lite utforskede området vest for Shetland, styrker vi vår oppstrømportefølje, som også omfatter Mariner, en av de største investeringene på britisk sokkel på over ti år. På samme måte som for andre prosjekter i vår portefølje, som Johan Castberg og Bay du Nord, ønsker vi å utnytte vår erfaring og kompetanse til å skape ytterligere verdi i Rosebank, i tråd med britiske myndigheters prioritering av størst mulig lønnsom utvinning fra britisk sokkel, sier Hedda Felin, direktør for Equinors offshore-virksomhet i Storbritannia og Irland.

Transaksjonen er gjenstand for vanlige betingelser, blant annet godkjennelse fra partnere og myndigheter, med anslått sluttføringsdato i slutten av 2018.

Partene er enige om å ikke offentligjøre de kommersielle vilkårene i avtalen.

Relaterte sider og nedlastinger

  • Equinor er største leverandør av råolje til Storbritannia og største leverandør av gass. Equinor møter mer enn 25 % av gassetterspørselen i Storbritannia. Dette er nok for å varme opp/forsyne 8 millioner britiske hjem og virksomheter med strøm hvert år.
  • Havvindparkene som Equinor er operatør for (Sheringham Shoal, Dudgeon og Hywind Scotland) leverer til sammen elektrisitet til 650.000 britiske hjem. Hywind Scotland er første flytende havvindpark i verden, og er koblet til Batwind, verdens første batteri for havvind.
  • Equinor bygger nå ut Mariner, en av de største oppstrøminvesteringene i Storbritannia på 10 år, en samlet investering på mer enn 4,5 milliarder britiske pund.
  • Equinor er ett av de mest aktive leteselskapene i Storbritannia. En kampanje på tre brønner starter senere i år. I mai ble Equinor tildelt ni konsesjoner i den 30. konsesjonsrunden på britisk sokkel, åtte som operatør.
  • Sammen med partneren SSE bygger Equinor ut Doggerbank havvindpark, som har potensial til å dekke om lag 10 % av det samlede strømbehovet i Storbritannia. Ferdig utbygd blir dette en av de største havvindparkene i verden.
Equinors kontor i Aberdeen. (Foto: Øivind Haug)