30 milliarder kroner i reduserte investeringsanslag for prosjekter i gjennomføringsfasen

8. oktober 2018 10:14 CEST
Martin Linge Utility module installation
Installasjonsarbeid på Martin Linge-feltet med tungløftfartøyet Thialf, i juli måned.
(Foto: Jan Arne Wold and Bo B. Randulff / Equinor ASA)

Equinor har redusert investeringsanslagene for egenopererte prosjekter i utbyggingsfasen på norsk sokkel med rundt 30 milliarder kroner siden utbyggingsplanene ble levert til norske myndigheter.

Det viser en status på norske prosjekter under bygging som er offentliggjort i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

– Vi har klart å redusere investeringsestimatene med rundt 30 milliarder kroner siden vi leverte utbyggingsplanene til myndighetene. Forbedringene er oppnådd i tett samarbeid med våre partnere og leverandører, og skyldes først og fremst økt boreeffektivitet, forenkling og høy kvalitet i prosjektgjennomføringen. Inkludert i disse tallene er også markedseffekten vi har oppnådd ved å investere motsyklisk, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Margareth Øvrum besøker Johan Sverdrup-feltet
Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, besøker Johan Sverdrup-feltet.
(Photo: Arne Reidar Mortensen)

Hvis en ser bort fra valutaeffekter av en svakere norsk krone, er reduksjonen på porteføljen vesentlig større.

Equinor overtok operatørskapet på Martin Linge-prosjektet i mars 2018 og har gjennomført en grundig gjennomgang av prosjektet for å etablere en plan for sikker oppstart. Basert på estimater for gjenværende arbeid på Martin Linge planlegges oppstart for prosjektet 1. kvartal 2020. Oppdatert investeringsestimat er på 47,1 milliarder kroner.

Investeringsanslaget for Martin Linge har økt med 3,6 milliarder kroner siden forrige rapportering basert på Equinors vurdering av gjenværende arbeidsomfang. I tillegg har endringen av operatørskapet medført en endring i regnskapsføringen i prosjektet pår 1,35 milliarder. Dette gjelder leiekostnader for lagerfartøy og historiske kostnader knyttet til borerigg.

– Da vi kjøpte Martin Linge-feltandelene og overtok operatørskapet, tok vi høyde for at det kunne være mer gjenstående arbeid og økte kostnader. Som varslet har vi derfor brukt tiden ved Rosenberg verft til å få oversikt over dette.  Etter en vellykket installasjon av plattformen er oppgaven nå å sikre kvalitet i ferdigstillelsen av prosjektet og en trygg oppstart av feltet, sier Øvrum. 

Relaterte sider og nedlastinger

Equinor-opererte prosjekter som inngår i rapporteringen i statsbudsjettet: Aasta Hansteen, Bauge, Johan Castberg, Johan Sverdrup fase 1, Martin Linge, Njord Future, Oseberg Vestflanken 2, Snorre Expansion, Trestakk og Utgard.