Equinor styrker sin posisjon i Norskehavet

5. desember 2018 08:04 CET
Njord A-plattformen
Njord A-plattformen i Norskehavet. (Foto: Thomas Sola / Equinor ASA)

Equinor og Faroe Petroleum er blitt enige om flere transaksjoner i Norskehavet og Nordsjøregionen på norsk sokkel.

Disse transaksjonene er utført som balansert bytte basert på verdi, uten kontantvederlag.

– Nettoeffekten av avtalen vår med Faroe er å oppgradere Equinors portefølje i samsvar med vårt oppdaterte veikart for norsk sokkel, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift Nord i Equinor.

– Vi styrker posisjonen vår som operatør for det hydrokarbonrike Njord-området, som vi mener fortsatt har et betydelig oppsidepotensial. Vi forblir operatør og største rettighetshaver i Alve, som produseres via Norne, en annen viktig del av Norskehavet for oss. Og vi reduserer eksponeringen vår for eiendeler som ligger utenfor våre kjerneområder og partneropererte eiendeler, sier Espedal Kindem.

Njord-feltet var i produksjon fra 1997 til 2016. Plattformen og lagringsfartøyet er bragt til land for omfattende oppgradering. Feltet planlegges å komme i drift igjen i 2020, med produksjon til 2040. De gjenværende reservene for Njord- og Hyme-feltene er anslått til 175 millioner fat oljeekvivalenter, mens Bauge har et reserveanslag på 73 millioner fat oljeekvivalenter. 

Transaksjonene trer i kraft 1. januar 2019. Sluttføring av transaksjonene forutsetter myndighetsgodkjennelse.

Eiendel

Beskrivelse

Equinors
andel før
transaksjonen

Equinors
andel etter
transaksjonen

Operatør

Njord

Videreutviklingsprosjekt

20 %

27,5 %

Equinor

Bauge, Hyme

Undervannsutbygging knyttet opp til Njord

35 %

42,5 %

Equinor

Vilje

I produksjon

28,9 %

-

AkerBP

Ringhorne East

I produksjon

14,8 %

-

Point

Marulk

I produksjon

50 %

33 %

Eni

Alve

I produksjon

85 %

53 %

Equinor

 

Relaterte sider