Prosessplattformdekket klart for Johan Sverdrup

19. desember 2018 07:15 CET | Sist endret 19. desember 2018 07:42 CET
Prosessplattformdekk utseiling
Prosessplattformen til Johan Sverdrup seiler nå i retning Norge om bord Boskalis Vanguard, verdens største tungtransportfartøy.

Prosessplattformdekket til Johan Sverdrup har blitt ferdigstilt og testet. Plattformdekket forlater nå verftet til Samsung Heavy Industries på tid, under budsjett og uten alvorlige hendelser.

– Johan Sverdrup-prosjektet har hatt en formidabel forbedringsreise de siste årene. Mye av dette er takket være høy kvalitet i gjennomføringen i alle ledd. Dette har i høy grad også definert leveransen av prosessplattformdekket som nå er på vei fra Sør-Korea i retning Norge, sier Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup.

– I samarbeid med Aker Solutions har Samsung nå levert enda et plattformdekk til Johan Sverdrup med god kvalitet, i henhold til plan og uten alvorlige hendelser. Slike leveranser er særdeles viktig for at Johan Sverdrup skal kunne få en sikker oppstart i november 2019, sier Bokn.

Aker Solutions har hatt ansvar for prosjektering og innkjøpsledelse for de to plattformdekkene, mens Samsung Heavy Industries har stått for byggingen av stigerørsplattformen og nå også prosessplattformen til Johan Sverdrup-feltet.

Prosessplattformdekk utseiling

Stigerørsplattformdekket ble bygget på rekordkort tid og under budsjett og seilte fra verftet på Geoje-øya i februar i år. Prosessplattformen har blitt bygget som et helt komplett plattformdekk, og har siden selve byggefasen ble avsluttet i mai i år vært gjenstand for utallige uttestinger for å gjøre prosessanlegget så ferdig som det kan bli før installasjon på Johan Sverdrup-feltet neste vår.

- Det at vi har bygget et helt komplett plattformdekk har gitt oss en unik anledning til å teste langt flere systemer enn det som er vanlig å gjennomføre før installasjon. Dette gir oss større trygghet på kvaliteten på arbeidet som har blitt gjort, og er spesielt viktig for å sikre planen fram mot oppstart av feltet neste år, sier Jill Sale, prosjektleder for prosessplattformen og ansvarlig for Johan Sverdrup-prosjektet i Sør-Korea.

– Men i tillegg til kvaliteten på prosessanlegget, det som gjør meg mest stolt er at arbeidet her – for både stigerørsplattformen og nå også prosessplattformen – har blitt gjennomført uten en eneste alvorlig hendelse, sier Sale.

Portretter av Trond Bokn og Jill Sale
Jill Sale (t.v.), prosjektleder for prosessplattformen, og Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup.

I underkant av 17 millioner arbeidstimer har gått med på byggingen av stigerørsplattformdekket og prosessplattformdekket på Samsung-verftet.

Prosessplattformen seiler nå i retning Norge om bord Boskalis Vanguard, verdens største tungtransportfartøy.

Først skal plattformdekket til Kværner på Stord hvor to pidestallkraner skal monteres og ytterligere forberedelser gjøres før installasjon i ett løft med fartøyet Pioneering Spirit ute på Johan Sverdrup-feltet våren 2019.

– 2018 har vært et meget hektisk og viktig år for Johan Sverdrup. Året har vært spesielt preget av alt installasjonsarbeidet ute i havet – med trolig mer installasjonsaktivitet i én sesong enn for noe annet prosjekt på norsk sokkel tidligere, sier Bokn.

– Samtidig har 2018 også vært preget på hver ende av året av gode leveranser fra Samsung. Først med stigerørsplattformen som seilte av sted i februar i år, og nå avsluttes året med nok et seilas herfra. Og prosessplattformen vil på mange måter også sette tonen for 2019, som den første av de to siste plattformdekkene som skal installeres til våren.

Relaterte sider og nedlastinger

Prosessplattformdekk utseiling
 • Prosessplattformen (P1) er en av fire plattformer som utgjør feltsenteret på Johan Sverdrup i første fase. De andre er stigerørsplattformen (RP) og boreplattformen (DP), som ble installert i 2018, og utstyrs- og boligplattformen (ULQ) som sammen med prosessplattformen vil bli installert våren 2019.
 • Aker Solutions har vært ansvarlig for prosjektering og innkjøpsledelse for stigerørs- og prosessplattformdekkene, mens Samsung Heavy Industries (SHI) har hatt ansvaret for fabrikasjon av de to plattformdekkene.
 • På prosessplattformen (P1) vil prosessering og foredling av all olje og gass fra Johan Sverdrups første fase skje. Prosessanlegget har kapasitet til 440.000 fat olje per dag. I andre fase vil Johan Sverdrup feltsenteret utvides med enda en prosessplattform (P2) med kapasitet til ytterligere 220.000 fat olje per dag.
 • Prosessplattformdekket veier ca 28.100 tonn, er 139 meter langt, 69 meter bredt og 72 meter høyt.
 • Prosessplattformen (P1) er det tredje plattformdekket som vil installeres på feltet, og det andre som vil bli installert med spesialløftefartøyet Pioneering Spirit.
 • Installasjonsteknologien som brukes på Pioneering Spirit ble for første gang i verden kvalifisert og brukt på boreplattformen til Johan Sverdrup som ble installert i juni, og gjør at plattformdekk kan bygges og testes ferdig på land. Dette reduserer antall arbeidstimer i havet betydelig, som har en vesentlig sikkerhetsmessig og kostnadsmessig betydning.

Generelle fakta om Johan Sverdrup-feltet:

Fase 1

 • Omfatter utbygging av fire plattformer, tre undervannsinstallasjoner for vanninjeksjon, kraft fra land, eksportrørledninger for olje (Mongstad) og gass (Kårstø).
 • Investeringsestimat: 86 milliarder kroner (nominelle kroner, prosjektvalutakurs)
 • Produksjonsoppstart forventet i november 2019

Fase 2

 • Omfatter utvikling av ytterligere en prosessplattform (P2), modifiseringer av stigerørsplattformen og feltsenteret, fem havbunnssystemer for produksjon og injeksjon, samt tilrettelegging for kraft fra land til Utsirahøyden i 2022.
 • Investeringsestimat: 41 milliarder kroner (nominelle kroner, prosjektvalutakurs)
 • Produksjonsoppstart forventet i fjerde kvartal 2022.

Full feltutbygging

 • Ressursanslag: 2,2 – 3,2 milliarder fat oljeekvivalenter
 • Break-even: under 20 dollar fatet.
 • Estimerte samlede inntekter av produksjon fra Johan Sverdrup fullfelt er på 1430 milliarder 2018-kr over feltets levetid. Forventet kontantstrøm er på omtrent 1130 milliarder 2018-kr. Mer enn 900 milliarder kroner forventes å gå til staten i form av inntekter fra skatt (på over 700 milliarder kroner) og igjennom statens eierskap av Petoro.
 • PARTNERE: Equinor: 40,0267 % (operatør), Lundin Norway: 22,6 %, Petoro: 17,36 %, Aker BP: 11,5733 % og Total: 8,44 %.