Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

18. januar 2019 08:11 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. januar 2019 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er den 17. og 18. januar 2019 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

I tillegg er det tildelt bonusaksjer basert på deltagelse i aksjespareprogrammet 2016.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7 009 932 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Equinors primærinnsidere, samt deres nærstående, fått tildelt bonusaksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 191,21 pr. aksje. Detaljer om fordeling av aksjer er angitt i tabell nedenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Navn

Tittel

Aksjer tildelt primærinnsider

Aksjer tildelt nærstående

Ny aksjebeholdning primærinnsider

Ny aksjebeholdning nærstående

Ny samlet aksjebeholdning

Alton, Russell

Finansdirektør

1 540

 

10 273

 

10 273

Di Valerio, Ingrid E.

Styremedlem

369

 

5 484

 

5 484

Dodson, Timothy

Konserndirektør

1 297

 

          33 123

 

33 123

Gjærum, Reidar

Kommunikasjonsdirektør

920

 

25 821

445

26 266

Hika, Gemetchu

Direksjonssekretær

296

 

1 388

 

1 388

Hovden, Magne

Direktør HR

847

 

15 731

 

15 731

Jacobsen, Jon Arnt

Direktør Internrevisjon

1 186

 

24 146

 

24 146

Klouman, Hans Henrik

Juridisk direktør

1 328

 

32 603

 

32 603

Kvelvane, Ørjan

Direktør konsernregnskap

562

 

2 246

 

2 246

Labråten, Per-Martin

Styremedlem

183

 

1 836

 

1 836

Nilsson, Jannicke

Konserndirektør

842

395

26 096

17 738

43 834

Opedal, Anders

Konserndirektør

470

195

21 408

2 029

23 437

Rummelhoff, Irene

Konserndirektør

968

 

29 033

407

29 440

Skeie, Svein

Økonomidirektør

757

360

26 052

6 972

33 024

Sætre, Eldar

Konsernsjef

1 848

 

67 142

 

67 142

Torstensen, Siv Helen

Direktør CEO Sekretariat

470

287

5 716

1 825

7 541

Øvrum, Margareth

Konserndirektør

1 296

379

54 628

8 657

63 285