Tildeler kontrakter verdt 2,5 milliarder kroner

14. mai 2019 13:18 CEST
Foto av deltakerne ved kontraktsigneringen.
Fra venstre: Chris Jones, leder Europe OFS, Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser, Jan Erik Klungtveit, leder for forretningsutvikling, Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn, og Geir Egil Olsen, direktør Weatherford. (Foto: Kjetil Eide / Equinor ASA)

Equinor tildeler kontrakter til en rekke leverandører for boretjenester til en verdi av om lag 2,5 milliarder kroner, eksklusive opsjoner. Tjenestene vil bli levert til både nye og eksisterende felt på norsk sokkel.

14. mai ble avtaler for tjenester knyttet til fôringsrørhengere (liner hanger) signert i Equinors digitale laboratorium på Forus. Avtaler for tilleggskomplettering og nedihullsmonitorering er signert tidligere.

- Disse avtalene vil bidra til at vi kan fortsette å levere sikre og effektive bore- og brønnoperasjoner. Dette er spesialistleverandører som vi har samarbeidet med tidligere, og vi vet hva de står for. Vi ser fram til å fortsette dette samarbeidet, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn.

Kontraktsverdien for de samlede tjenestene er beregnet til om lag 2,5 milliarder kroner for den faste delen av kontraktsperioden på tre år. I tillegg kommer opsjoner på fem ganger to år for alle tildelingene.

Nisjeleveranser 
Kontraktene som nå er signert gjelder nisjeleveranser som skal utfylle de integrerte kontraktene for bore- og brønnservicetjenester signert i 2018.

- Vi har standardisert kontraktsoppsettet mellom ulike leverandører. Det forenkler samarbeidet og gir vinn-vinn-løsninger. For disse tjenestene støtter vi oss ikke bare på de største leverandørene, men også mindre leverandører med spesialkompetanse som vi har behov for, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser.

Tjenestene er vesentlige for å styrke verdiskapningen på norsk sokkel, hvor ambisjonen er å øke utvinningsgraden fra 50 til 60 prosent.

Tre tjenester
Tjenestene innen fôringsrørhengere og tilleggskomplettering er basert på rammekontrakter med standardiserte betingelser der volumet kan variere. Beregnet verdi er på henholdsvis én milliard og en halv milliard kroner for tre år.

Avtalene for nedihullsmonitorering ble tildelt i mars, og gjelder et forhåndsbestemt arbeidsomfang til en verdi på om lag én milliard kroner for tre år.

Kontraktsoversikt: 

Fôringsrørhengere

Tilleggskomplettering 

Nedihullsmonitorering

Halliburton AS 

Halliburton AS

Halliburton AS 

Schlumberger Norge AS *

Schlumberger Norge AS 

Schlumberger Norge AS

Baker Hughes Norge AS 

Baker Hughes Norge AS

Baker Hughes Norge AS 

Weatherford Norge AS

Weatherford Norge AS 

Roxar Flow Measurement AS

 

Ramex AS

Weatherford Norge AS 

 

NOV Wellbore Technologies - NUF

 

 

Petroleum Technology Company AS

 

 

TCO AS

 

 

Interwell Norway AS

 

 

Welltec Oilfield Services (Norway)

 


* Schlumberger har signert intensjonsavtale for tjenester relatert til fôringsrørhengere. Endelig avtale planlegges signert på et senere tidspunkt.

Om tjenestene
Fôringsrørhengere gjør det mulig å spare hundrevis av meter på det siste fôringsrøret som settes i brønnen ved å hekte dette av på en henger, i stedet for å trekke et komplett rør gjennom hele brønnen. Dette gir besparelser på materialkostnader og tidsbruk for rigg og personell.

Tilleggskomplettering er en samlebetegnelse på en rekke utstyr og tjenesteleveranser som bidrar til å gjøre brønnene i stand til å produsere.

Nedihullsmonitorering er teknologier som benytter elektrisk eller fiberoptisk kabel trukket gjennom brønnen, med en måler i bunnen som utfører trykk og temperaturmålinger. Det er ikke mulig å ferdigstille brønner uten denne teknologien.

Nedlasting