Økt utvinning fra Gudrun-feltet

16. juli 2019 11:55 CEST | Sist endret 16. juli 2019 12:02 CEST
Bilde fra Gudrun-feltet
Foto: Helga Hovland

Partnerne i Gudrun-lisensen har besluttet å investere i et vanninjeksjonsanlegg på Gudrun-feltet for å øke utvinningen fra reservoaret. Levetiden kan dermed forlenges med tre år på feltet i forhold til opprinnelig plan.

- Vi er glad for at vi sammen med partnerne har besluttet å investere 2,4 milliarder kroner i videreutvikling av Gudrun-feltet sier prosjektdirektør Tom Elseth i Equinor. Vanninjeksjon skal øke utvinningen fra reservoaret og vil utnytte eksisterende infrastruktur på feltet. Dette er et robust og godt prosjekt, sier Elseth.

Vanninjeksjonsprosjektet innebærer å hente opp vann fra Utsira-formasjonen og injisere det igjen i reservoaret for å gi trykkstøtte og dermed øke produksjonen. I tillegg skal det bores en ny produksjonsbrønn.

Produksjonen på Gudrun-feltet er nedadgående og vi har derfor sammen med partnerne sett på hvordan vi kan øke produksjonen fra feltet.
(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bilde av Tom Elseth og Marit Lunde
Prosjektdirektør Tom Elseth i Equinor og Marit Lunde, produksjonsdirektør for Gudrun-feltet i Utvikling og Produksjon Norge.

- Dette er et godt eksempel på hvordan vi sikrer langsiktig aktivitet på norsk sokkel. Ny forståelse av reservoaret og teknologiutvikling gjør det mulig å øke utvinningsgraden og verdiskapningen fra feltet samt forlenge levetiden til 2032, tre år ut over det som opprinnelig var planen i Plan for utbygging og drift (PUD), sier Marit Lunde som er produksjonsdirektør for Gudrun-feltet i Utvikling og Produksjon Norge.

Tiltakene som er iverksatt for å forlenge levetiden til feltet omtales som Gudrun fase 2.

PUD av Gudrun feltet ble godkjent av myndighetene i 2010 og produksjonen på feltet startet opp i 2014. 7 brønner er i produksjon på feltet i dag.

Gudrun er en lavbemannet plattform. For å kunne utføre modifikasjonsarbeidet offshore og få ferdigstilt arbeidet innen 2021, må vi benytte oss av riggen Rowan Stavanger når den ligger på feltet for å utføre allerede planlagt produksjonsboring sier Elseth. Riggen vil ha kapasitet til forpleining av personell for både bore– og installasjonsaktiviteter.

Kontrakt
Kontrakt for detaljprosjektering, fabrikasjon, installasjon og oppstart av vanninjeksjonsanlegget er inngått med serviceselskapet Aibel. Kontrakten har en verdi på 500 millioner NOK. Aibel har i tillegg blitt tildelt arbeid for oppkobling av andre oljebrønner på Gudrun-feltet i samme periode. Total kontraktsverdi for Aibel er på ca 600 millioner kroner. Hos Aibel vil prosjektet på topp engasjere rundt 160 personer fordelt på land og på installasjonen offshore.

Equinor og partnerne planlegger oppstart av vanninjeksjonsanlegget i løpet av 2021.

  • Eiere: Equinor (operatør) 36%, Neptune 25%, OMV 24%, Repsol 15%.
  • Gudrun er bygd ut med en plattform stående på havbunnen med en tradisjonell stålstruktur. Plattformen har kapasitet for delvis behandling av olje og gass, før hydrokarbonene sendes i rør til Sleipner.
  • Gudrun-feltet rommer om lag 184 millioner fat oljeekvivalenter. Reservoaret har høyt trykk og temperatur, noe som krever særskilt teknologi. Equinor benyttet aktivt erfaringer og teknologi fra utbyggingen av Kvitebjørn og Kristin.
  • Olje og gass blir transportert fra Gudrun-feltet til Sleipner A-plattformen. Gassen blir transportert videre til gassmarkedene fra Sleipner A. Olje sendes sammen med Sleipner-kondensat til Kårstø for utskiping.
  • Gudrun ble første gang påvist i 1975.
  • Gudrun-feltet ligger midt i Nordsjøen i lisensområde PL025, om lag 55 kilometer nord for Sleipner-installasjonene.
  • Oppstart var 7. april 2014.

Relaterte sider