Meldepliktig handel – Korrigert melding

16. august 2019 11:23 CEST

Det vises til børsmelding 26. juli 2019 knyttet til aksjekjøp foretatt av primærinnsidere i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR). Den totale aksjebeholdningen til Ørjan Kvelvane, direktør i Equinor ASA, etter transaksjonen er korrigert til 8.440 aksjer. Den korrigerte børsmeldingen for Kvelvane følger nedenfor:

Ørjan Kvelvane, direktør i Equinor ASA, har den 26. juli kjøpt 5.000 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på 159,76. Kvelvane vil etter kjøpet til sammen eie 8.440 aksjer i Equinor ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12