Oljen fra Johan Sverdrup er ankommet Mongstad

21. oktober 2019 14:00 CEST | Sist endret 21. oktober 2019 14:54 CEST
Lærling Sander Kjeseth Rath og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg
Lærling Sander Kjeseth Rath (t.v.) og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, med en oljeprøve fra Johan Sverdrup-feltet. (Foto: Jannike Steindal Nordanger)

Den første oljen fra gigant-feltet Johan Sverdrup i Nordsjøen er nå ankommet Mongstad-anlegget nord for Bergen. Begivenheten markeres på anlegget i dag.

– Dette er en gledens dag for Equinor og Johan Sverdrup-partnerskapet, bestående av Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total. Første olje til Mongstad, kun dager etter oppstart, bekrefter at feltet produserer bra. Denne dagen markerer også starten på en ny fase, når vi nå skal bringe Johan Sverdrup-oljen til det internasjonale markedet, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.

Oljen transporteres i rør fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, en distanse på 283 km. På Mongstad-anlegget lagres oljen i kaverner og klargjøres for videre transport med skip til markeder over hele verden.

Den første skipslasten forventes å gå fra kai og til kunder i Asia allerede denne uken. Framtidige laster forventes å romme mellom 600.000 fat opptil 2 millioner fat. Den første lasten er på en million fat som med en oljepris på 60 dollar per fat vil ha en markedsverdi på om lag 60 millioner dollar, eller over en halv milliard kroner.  

Seremoni med Johan Sverdrup oljeprøve
Lærling Sander Kjeseth Rath (t.v.), Rasmus F. Wille, direktør på Mongstad, Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering, og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, med en oljeprøve fra Johan Sverdrup. (Foto: Jannike Steindal Nordanger)

– Olje fra Johan Sverdrup forventes å gi inntekter på mer enn 1400 milliarder kroner de neste 50 årene, hvorav mer enn 900 milliarder går til den norske stat og samfunnet. Mongstad spiller en viktig rolle i realiseringen av disse verdiene. Johan Sverdrup gir samtidig økt aktivitet ved anlegget og nye muligheter for fremtiden, sier Rummelhoff.

Som følge av kraft fra land produseres oljen fra Johan Sverdrup med rekordlave klimautslipp på mindre enn 1kg CO2 per fat.

Det er forventet at anlegget på Mongstad vil motta opptil 440.000 fat olje per dag fra Johan Sverdrup når første fase av utbyggingen produserer for fullt. Når andre fase ferdigstilles i 2022, vil Mongstad motta opptil 660.000 fat olje per dag.

Når Johan Sverdrup produserer på topp vil Mongstad ta imot mer enn 30 prosent av oljen fra norsk sokkel. Johan Sverdrup gir økt aktivitet og nye muligheter for Mongstad som et viktig anlegg for selskapet, og bidrar til å styrke betydningen av den landbaserte delen av Equinors virksomhet.

På Mongstad har mange vært involvert i forberedelsene til mottak av Johan Sverdrup-oljen, både Equinor-ansatte og en rekke leverandører.

– Dette er en stor dag for alle som i lang tid har arbeidet for å klargjøre Mongstad for mottak av olje fra Johan Sverdrup. Det har vært et omfattende arbeid med modifikasjoner av anlegget og ferdigstilling av rør. Arbeidet er utført på en svært god og effektiv måte. Som direktør for Mongstad er jeg stolt over den fantastiske innsatsen som ligger bak dagen i dag, sier Rasmus F. Wille direktør på Mongstad.

Relaterte sider og nedlastinger

Om olje og gass fra Johan Sverdrup:

  • Markedsføring av Johan Sverdrup-oljen startet i september, med antydning om første last i oktober. Equinor markedsfører og selger oljen fra Johan Sverdrup i det globale markedet fra sine enheter for oljehandel i Stavanger, London, Singapore og USA.

  • Equinor sine tradere opplever allerede sterk etterspørsel etter Johan Sverdrup-oljen. Oljen passer godt som råstoff til mange raffinerier og vil være tilgjengelig i store volumer og i et langt perspektiv.

  • Den første lasten med Johan Sverdrup-olje har blitt solgt av Equinor, på vegne av Johan Sverdrup-lisensen, til China International United Petroleum & Chemicals Co., Ltd. (UNIPEC). UNIPEC er en del av SINOPEC Group, som er verdens største konglomerat innen raffinering, petrokjemi og gass.

  • Den første lasten vil fraktes med tankskipet «Orpheas», via Suezkanalen, til Kina.

  • Johan Sverdrup produserer også assosiert gass, som eksporteres via Statpipe til Kårstø. På platå i første fase av utbyggingen forventes gassproduksjon på under tre millioner kubikkmeter i døgnet, og omtrent 1 milliard kubikkmeter (bcm) i året. Ved full produksjon etter andre fase av utbyggingen forventes dette å øke til under 4 millioner kubikkmeter i døgnet, som utgjør i underkant av 1,5 milliarder kubikkmeter (bcm) i året. Samlet eksport av rørgass fra norsk sokkel i 2018 var på 114,2 milliarder kubikkmeter (bcm).