Maksimal utnyttelse av kraft fra land til Utsirahøyden bidrar til ytterligere utslippsreduksjon

28. oktober 2019 13:45 CET
Kart over installasjoner på Utsirahøyden
Kraft fra land til Utsirahøyden og Sleipner feltsenter: Lilla kabel viser kraft fra land til første byggetrinn av Johan Sverdrup-utbyggingen etablert i 2018. Gul kabel viser kraft fra land til andre byggetrinn av Johan Sverdrup-utbyggingen og områdeløsningen for Utsirahøyden fra og med 2022. Oransje kabel viser kraft fra land til Sleipner feltsenter og tilknyttede felt som nå er planlagt fra slutten av 2022. Sort kabel viser eksisterende kabler på Sleipner feltsenter og til Gudrun-plattformen. Ikke vist i illustrasjonen er havbunnsinstallasjoner som også vil forsynes med kraft fra land fra områdeløsningen.

Fra og med 2022 skal Johan Sverdrup-feltet forsyne feltene Gina Krog, Ivar Aasen og Edvard Grieg med landkraft. Lisenspartnere i området har nå blitt enige om å maksimere utnyttelse av kraft fra land til området ved også å legge til rette for delelektrifisering av Sleipner feltsenter.  Den samlede løsningen for området bidrar til en gjennomsnittlig reduksjon i CO₂-utslipp på nærmere 1,2 millioner tonn CO₂ hvert år.

– Norsk sokkel er ledende når det gjelder å produsere olje og gass med lave klimagassutslipp. Når vi nå legger opp til å delelektrifisere Sleipner og tilknyttede felt, maksimerer vi utnyttelsen av områdeløsningen for kraft fra land til Utsirahøyden. Det reduserer utslippene ytterligere fra norsk sokkel, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Den opprinnelige områdeløsningen for kraft fra land til Utsirahøyden omfatter feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen. Kraft fra land til områdeløsningen er en del av andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen og blir utviklet med en tilleggskapasitet på 35 MW for å kunne dekke ytterligere kraftbehov framover.

Enigheten blant lisenspartnerne som nå er forhandlet fram, legger opp til at Sleipner feltsenter, sammen med Gudrun-plattformen og andre tilknyttede felt, vil kunne forsynes med kraft fra land for å dekke deler av sitt kraftbehov. Denne løsningen sikrer også at Edvard Grieg-plattformen, operert av Lundin Norway, kan dekke hele sitt kraftbehov med kraft fra land. 

Utslippsbesparelser fra områdeløsningen til Utsirahøyden er estimert til mer enn 1 million tonn CO₂ i gjennomsnitt per år. Ytterligere reduksjon i utslipp ved å delelektrifisere Sleipner er mer enn 150.000 tonn CO₂ årlig.

Foto av Anders Opedal og Arne Sigve Nylund
Anders Opedal (t.v.), konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, og Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge. (Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

– Jeg er glad for at partnerskapet i Sleipner-lisensen støtter en løsning som muliggjør at Sleipner feltsenter og tilknyttede felt kan kobles til kraftforsyning fra land. Det har heller ikke vært rett fram å få til en teknisk og kommersiell løsning som møter behovene til alle lisensene, så her vil jeg takke alle selskapene og norske myndigheter som har bidratt til å sikre en maksimal og helhetlig utnyttelse av kraft fra land kapasiteten i området, sier Opedal.  

Løsningen for Sleipner feltsenter innebærer at Sleipner legger en kraftkabel til Gina Krog-plattformen som kobles opp til områdeløsningen til Utsirahøyden med egen kraftkabel innen slutten av 2022. Behovet for kraft fra land kan i enkelte perioder være større enn kapasiteten i områdeløsningen. I slike perioder vil Sleipner kjøre gassturbiner for å dekke underskuddet. 

Næringslivets NOx-fond bidrar med opptil 430 millioner kroner for å kunne realisere delelektrifiseringen av Sleipner og de tilknyttede feltene. 

Partnerne i Sleipner-lisensen planlegger en endelig investeringsbeslutning i løpet av andre kvartal 2020.

– Dette tiltaket er enda et eksempel på det gode arbeidet som industrien gjør, i godt samarbeid med norske myndigheter for å lykkes med ambisiøse utslippskutt på norsk sokkel. Omstillingen vi står overfor på norsk sokkel krever at vi klarer å redusere karbonavtrykk fra aktiviteten for å kunne ivareta og utvikle verdiene her, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Relaterte sider og nedlastinger

FAKTA

  • Unngåtte klimagassutslipp fra Johan Sverdrup-feltet som følge av kraft fra land utgjør 620.000 tonn CO₂ i årlig gjennomsnitt over feltets levetid.
  • Områdeløsningen til Utsirahøyden vil redusere utslipp fra Gina Krog tilsvarende 100.000 tonn CO₂ årlig, Edvard Grieg tilsvarende 200.000 tonn CO₂ årlig, og Ivar Aasen tilsvarende 100.000 tonn CO₂ årlig.
  • Ytterligere utslippsbesparelser fra Sleipner og tilknyttede felt er estimert til mer enn 150.000 tonn CO₂ i gjennomsnitt per år.
  • Områdeløsningen til Utsirahøyden var opprinnelig planlagt for de fire feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog. Nå vil i tillegg ytterligere seks felt – og totalt ti felt – motta kraft fra land fra områdeløsningen: Sleipner, Gudrun, Utgard, Gungne, Sigyn og Solveig.
  • Lisensene som nå vil få kraft fra land fra områdeløsningen er opererert av Equinor, Lundin Norway og Aker BP. I tillegg har Petoro, Total, OMV, Wintershall, Spirit Energy, Neptune Energy, OKEA, KUFPEC, PGNiG, ExxonMobil, Lotos og Repsol eierandeler i ett eller flere av de aktuelle feltene.