Tildeler kontrakt for elektrifisering av Troll B og Troll C

15. januar 2020 07:39 CET | Sist endret 16. januar 2020 13:06 CET
Troll C-plattformen
Troll C-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen/Equinor ASA)

Equinor har på vegne av partnerne i Troll-lisensen tildelt Aker Solutions en kontrakt for forprosjektering og design (FEED) for modifisering av plattformdekkene på Troll B og C for å ta imot strøm fra land.

– Dette er en viktig tildeling som støtter industriens ambisjon om å redusere sine klimagassutslipp i Norge med 40 prosent innen 2030, og nærmere null innen 2050. Strømforsyning fra land vil kreve store og sammensatte modifiseringer av Troll B- og C-plattformene. Vi er glade for å kunne tildele FEED-kontrakten for modning av modifiseringsarbeidet på plattformdekkene til Aker Solutions, en leverandør som har arbeidet med Troll-feltet i mange år, og som kjenner installasjonene godt, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser i Equinor.

Når en endelig investeringsbeslutning er tatt, har Equinor muligheten til å utøve en opsjon for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) som er inkludert i FEED-kontrakten.

– Hovedmålet med elektrifiseringsprosjektet er å redusere utslippene av CO2 og NOx fra Troll B- og Troll C-plattformene. Ved bruk av strøm fra Kollsnes kan vi erstatte dagens gassturbindrevne strømgeneratorer og kompressorer med elektrisk utstyr, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

– Konseptet som er valgt for elektrifiseringen er full elektrifisering av Troll C og delvis elektrifisering av Troll B med mulighet for full elektrifisering senere, sier Tungesvik.

Bilder av Geir Tungesvik og Peggy Krantz-Underland
Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor, og Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser i Equinor.

Reduksjonen i CO2-utslippene ventes å være på 450.000 tonn/år etter at prosjektet er fullført.

Det elektriske systemet og strømkabelen fra land vil bli utformet for å legge til rette for full elektrifisering av både Troll B og Troll C. Troll-partnerne, sammen med Aker Solutions, skal bruke det neste året til å planlegge arbeidet i detalj, slik at det kan utføres på en sikker måte uten skade på personell, miljø eller installasjoner.

Troll A var den første plattformen på norsk sokkel som ble elektrifisert, det skjedde allerede fra starten tilbake i 1996. Nå er Troll B og Troll C viktige byggesteiner for å redusere utslippene til nærmere null i 2040, i henhold til gass-strategien for Troll.

En egen forprosjekteringskontrakt for byggearbeidene på land er allerede tildelt Multiconsult.

Equinor og partnerne arbeider nå med å videreutvikle prosjektet, og planlegger å ta en investeringsbeslutning ved utgangen av 2020.

Rettighetshavere i Troll-lisensen: Equinor (30,58 % - operatør), Petoro (56 %), Norske Shell (8,10 %), Total E&P Norge (3,69 %), ConocoPhillips Skandinavia (1,62 %).

Relaterte sider og nedlastinger

Foto av Aker Solutions-teamet ved kontraktsigneringen.
Vi er glade for at Aker Solutions skal forprosjektere modifiseringsarbeidet på plattformdekkene på Troll B og C til å kunne ta imot strøm fra land. Dette støtter industriens ambisjon om å redusere klimagassutslippene i Norge med 40 prosent innen 2030 og nærmere null innen 2050.

Troll fakta

  • Troll-feltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 65 kilometer vest for Kollsnes.
  • Feltet består av to reservoarer, Troll Øst og Troll Vest, som ligger i blokkene 31/2, 31/3, 31/5 og 31/6.
  • Feltet inneholder om lag 40 prosent av de samlede gassreservene på norsk sokkel, og er selve hjørnesteinen i norsk gassproduksjon.
  • Troll er også en av de største oljefeltene på norsk sokkel.
  • Troll Vest elektrifiseringsprosjekt omfatter elektrifisering av de to flytende produksjonsplattformene Troll B og Troll C med strøm fra Kollsnes.
  • Prosjektet omfatter et landanlegg på Kollsnes, en strømkabel på havbunnen fra Kollsnes til Troll B (80 km), en kabel fra Troll B til Troll C (17 km), og modifiseringer av plattformdekkene på Troll B- og C-plattformene.
  • Equinor er operatør for Troll A-, B- og C-plattformene og rørledningene til land, mens Gassco er operatør for gassanlegget på Kollsnes på vegne av Gassled. Equinor er teknisk tjenesteleverandør for den daglige driften på Kollsnes.