Equinor lanserer ambisjon om å redusere netto karbonintensitet med minst 50 % innen 2050

6. februar 2020 07:09 CET | Sist endret 16. mars 2021 14:12 CET
Illustration of CCS, wind turbine, oil and gas platform

Equinor lanserer i dag et nytt klimaveikart for å sikre en konkurransedyktig og robust forretningsmodell for langsiktig verdiskapning i tråd med Paris-avtalen.

Equinors ambisjon er å:

 • redusere netto karbonintensitet, hele veien fra produksjon til forbruk, for produsert energi med minst 50 % innen 2050, 
 • tidoble den fornybare energikapasiteten innen 2026, og utvikle seg som en global leder innen havvind, og 
 • styrke sin bransjeledende posisjon innen karboneffektiv produksjon og oppnå karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030.

– I dag setter vi nye ambisjoner på kort, mellomlang og lang sikt for å redusere våre klimagassutslipp og utvikle selskapet i tråd med Paris-avtalen. Det er en god forretningsstrategi å sikre konkurranseevne og drive endring mot en lavkarbonframtid, basert på en sterk forpliktelse til verdiskaping for våre aksjonærer, sier Eldar Sætre, konsernsjef for Equinor.

– Vi ser nå 30 år inn i framtiden, og det er ikke mulig å si nøyaktig hvordan og hvor raskt omleggingen vil skje. Ikke for samfunnet, og ikke for oss. Men vi vet at det må skje betydelige endringer i energimarkedene, og vår portefølje vil endres i samsvar med dette for å forbli konkurransedyktig. Vi vil produsere mindre olje i en lavkarbonframtid, men verdiskapningen fra olje og gass vil fremdeles være høy, og fornybar energi gir betydelige nye muligheter for verdiskaping og vekst, sier Sætre.

– Equinors strategiske retning er tydelig. Vi utvikler oss som et bredt energiselskap, og utnytter sterke synergier mellom olje, gass, fornybar energi, CCUS og hydrogen. Vi vil fortsatt adressere egne utslipp i tråd med prinsippet om at utslipper betaler. Men, vi både kan og vil gjøre mye mer. Som en del av energibransjen må vi være en del av løsningen for å bekjempe klimaendringene og bidra til avkarbonisering, i takt med hvordan samfunnet endrer seg, sier Sætre.

Ambisjonen om å redusere netto karbonintensitet med minst 50 % innen 2050 tar hensyn til scope 1, 2 og 3-utslipp, fra produksjon til forbruk. Innen 2050 vil hver enhet produsert energi i gjennomsnitt generere under halvparten av utslippene sammenlignet med i dag. Ambisjonen forventes hovedsakelig å bli møtt gjennom betydelig vekst innen fornybar energi og endringer i størrelse og sammensetningen av olje- og gassporteføljen. Driftseffektivitet, karbonfangst, -bruk og -lagring samt hydrogen blir også viktig, og anerkjente mekanismer for kompensering av utslipp og naturlige karbonsluk kan brukes som supplerende tiltak.

I 2026 forventer Equinor en produksjonskapasitet fra fornybarprosjekter på 4 til 6 gigawatt, Equinors andel, hovedsakelig basert på dagens prosjektportefølje. Dette er om lag 10 ganger høyere enn dagens kapasitet, og medfører en gjennomsnittlig årlig vekstrate på over 30 %. Mot 2035 forventer Equinor å øke installert kapasitet for fornybare energikilder ytterligere til 12 til 16 gigawatt, avhengig av tilgang på attraktive prosjektmuligheter.

Portrett av konsernsjef Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre.

– For å bekjempe klimaendringene må myndigheter, næringsliv og samfunn finne nye og bærekraftige løsninger sammen. Som en pioner innen CCUS, er Equinor involvert i arbeidet med å bygge opp en europeisk verdikjede for fangst og lagring av karbon fra tredjeparts industrianlegg. Sammen med en sterk posisjon innen naturgass, betyr det at Equinor er forberedt for framtidig vekst innen hydrogen. Dette gir muligheter for nullutslipp-energi i stor skala, sier Sætre videre.

Størrelsen og sammensetningen av Equinors olje- og gassportefølje, sammen med energieffektiv drift, være avgjørende for å nå Equinors ambisjon for netto karbonintensitet. Karboneffektiv produksjon av olje og gass vil i økende grad være en konkurransefordel, og Equinor vil sikre at selskapet fortsatt har en robust olje- og gassportefølje med høyt verdiskapingspotensial.

I januar 2020 la Equinor frem ambisjoner om å redusere klimagassutslippene fra egenopererte felt og landanlegg i Norge med 40 % innen 2030, 70 % innen 2040, og ned mot nær null innen 2050. Ambisjonene kan realiseres gjennom elektrifiseringsprosjekter, energieffektiviseringstiltak og nye verdikjeder, som karbonfangst og -lagring og hydrogen.

Equinor tar sikte på å redusere CO2-intensiteten for egenoperert olje- og gassproduksjon til under 8 kg per fat oljeekvivalent innen 2025, fem år raskere enn selskapets tidligere ambisjon. Gjennomsnittet i bransjen på verdensbasis er i dag 18 kg CO2 per fat1.

Equinor setter en ny ambisjon for karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030. Det viktigste er å redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet. Gjenværende utslipp vil bli kompensert for gjennom kvotehandelssystemer, som EU ETS, eller mekanismer av høy kvalitet for kompensering av utslipp. Ved å sette denne ambisjonen, bekrefter Equinor sin langvarige støtte til karbonprising og etablering av globale markedsmekanismer for karbon, som skissert i Paris-avtalen.

Equinors lave metanutslipp er bransjeledende på om lag 10 % av gjennomsnittet globalt. Klimaveikartet inneholder ambisjoner om å holde metanutslippene på nær null, og avvikle rutinemessig fakling innen 2030.

– Det nye klimaveikartet viser hvordan vi vil bidra til å forme energiomleggingen og energiframtiden. Det er også en invitasjon til våre partnere, kunder, leverandører og myndigheter til samarbeid om de nødvendige tiltakene for å bekjempe klimaendringene, avslutter Eldar Sætre.

1IOGP (the International Association of Oil & Gas Producers): Environmental Performance Data 2018

Relatert innhold

Kort om Equinors nye klimaambisjoner:

 • Redusere netto karbonintensitet av produsert energi, hele veien fra produksjon til forbruk, med minst 50 % innen 2050.
 • Tidoble den fornybare energikapasiteten innen 2026, og bli en global leder innen havvind. 
 • Redusere absolutte utslipp fra egenopererte felt og landanlegg i Norge med 40% innen 2030, 70% innen 2040 og ned mot nær null innen 2050.
 • Redusere CO2-utslippene per fat olje og gass fra egenopererte felt til under 8 kg innen 2025.
 • Karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030.
 • Avvikle rutinemessig fakling innen 2030.
 • Opprettholde lave metanutslipp nær null.
 • Fortsatt benytte en internpris for CO2-utslipp på minst 55 USD per tonn i investeringsbeslutninger.
 • Fortsatt støtte til anbefalingene fra the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

CAUTIONARY STATEMENT

This release contains certain forward-looking statements that involve risks and uncertainties. In some cases, we use words such as “aim”, “ambition”, “continue”, “expect”, “may”, “strategy”, “will”, “in line with”, and similar expressions to identify forward-looking statements. Forward-looking statements include all statements other than statements of historical fact, including, among others, statements regarding Equinor’s ambitions, plans, intentions, aims and expectations with respect to Equinor’s new climate roadmap, including with respect to its net carbon intensity, carbon efficiency, methane emissions and flaring reductions, renewable energy capacity, carbon-neutral global operations, internal carbon price on investment decisions, future levels of, and expected value creation from, oil and gas production, scale and composition of the oil and gas portfolio, development of CCUS and hydrogen businesses, use of offset mechanisms and natural sinks and support of TCFD recommendations.

These forward-looking statements reflect current views about future events and are, by their nature, subject to significant risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future and are beyond Equinor’s control and are difficult to predict. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including societal shifts in consumer demand and technological advancements, levels of industry product supply, demand and pricing; price and availability of alternative fuels; the political and economic policies of Norway and other jurisdictions where we have assets; general economic conditions; political and social stability and economic growth in relevant areas of the world; global political events and actions; changes in, or non-compliance with, laws and governmental regulations; the timing of bringing new projects on stream; an inability to exploit growth or investment opportunities; adverse changes in tax regimes; the development and use of new technology; geological or technical difficulties; operational problems; issues with transportation infrastructure; the actions of competitors; the actions of governments (including the Norwegian state as majority shareholder); natural disasters and adverse weather conditions and other changes to business conditions; an inability to attract and retain skilled personnel; relevant governmental approvals; labour relations and industrial actions by workers and other factors discussed elsewhere in Equinor’s publications, any of which could impair Equinor’s ability to meet its climate ambitions. Although we believe that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, we cannot assure you that future results will meet these expectations. Additional information, including information on factors that may affect Equinor’s business, is contained in Equinor’s latest Annual Report and Form 20-F, filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (and section Risk review – Risk factors thereof), which is available at Equinor’s website (www.equinor.com).

You should not place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results could differ materially from those anticipated in these forward-looking statements for many reasons. Equinor does not assume any responsibility for the accuracy and completeness of any forward-looking statements. Any forward-looking statement speaks only as of the date on which such statement is made. Unless required by law, we will not necessarily update any of these statements.

Equinor is including the emissions from a customer’s product use in its calculation of its net carbon intensity solely as a means to (i) more accurately evaluate the emission lifecycle of what we produce and (ii) to respond to the potential business opportunities arising from shifting consumer demands. Including these emissions in the calculation should in no way be construed as an acceptance by Equinor of responsibility for the emissions caused by such use.