Boring av brønn på Northern Lights avsluttet

5. mars 2020 11:43 CET | Sist endret 5. mars 2020 11:50 CET
Foto av Northern Lights brønnrammen
Northern Lights brønnrammen

Equinor og partnerne Shell og Total har avsluttet boringen av verifikasjonsbrønn 31/5-7 Eos sør for Trollfeltet i Nordsjøen. Formålet med brønnen var å undersøke om reservoaret i Johansen-formasjonen er egnet til CO₂-lagring.

 – Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å realisere muligheten for et CO₂-lager på norsk sokkel sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

– De foreløpige resultatene fra brønnen er positive. Boreresultatene vil nå bli analysert nærmere før vi er klare til å konkludere sier Tungesvik.

Vi har innhentet et omfattende datagrunnlag gjennom innsamling av kjerneprøver, logging, vannprøver og strømningstest av formasjonen.

Så langt er det påvist forseglende skiferlag og tilstedeværelse av sandsten med god kvalitet i reservoaret. Partnerne i Northern Lights skal nå analysere resultatene som en del av prosjektets endelige beslutningsprosess.

Bilde av Geir Tungesvik
Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

I tråd med prosjektets mål om å stimulere til videre utvikling av fremtidige karbonfangs- og lagringsprosjekter (CCS), ønsker partnerskapet at innsamlede brønndata fritt kan deles med eksterne interessenter. Informasjonen vil kunne lastes ned fra en egen database. Det er ikke avklart hvilken løsning det blir.

Brønnen går omtrent 2500 meter ned under havbunnen, og er den første brønnen som er boret i utnyttelsestillatelse 001. Dersom Northern Lights-prosjektet realiseres, skal brønnen brukes til injeksjon og lagring av CO₂.

Partnerne i Northern Lights-prosjektet planlegger for en mulig investeringsbeslutning i løpet av våren 2020. En eventuell investeringsbeslutning er avhengig av at partnerskapet og myndighetene kommer til enighet om en gjennomføringsavtale samt at prosjektet blir godkjent av ESA. Endelig godkjenning av prosjektet vil bli gjort av norske myndigheter.

Relaterte sider og nedlastinger

Northern Lights:

  • Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO₂ i et reservoar i den nordlige del av Nordsjøen. Lagringsprosjektet er del av statens demonstrasjonsprosjekt «Fullskala CO₂ -håndteringskjede i Norge» og inkluderer fangst av CO₂ fra inntil to industribedrifter på Østlandet.
  • Hvis partnerne lykkes med prosjektet, vil Northern Lights bli det første CO₂-lageret med kapasitet til å lagre CO₂ fra flere industrielle kilder. Lageret har et potensial til å motta CO₂ fra både norske og europeiske kilder.
Foto av Northern Lights brønnrammen på havbunnen
Northern Lights brønnrammen på havbunnen