Økte innkjøp fra norske leverandører i 2019

2. mars 2020 08:06 CET | Sist endret 22. desember 2020 14:14 CET
Foto av Johan Sverdrup-feltet

I 2019 kjøpte Equinor varer og tjenester for 161,6 milliarder kroner fra mer enn 9.000 leverandører globalt. 113 milliarder kroner, dvs. 70 % av samlede anskaffelser gikk til leverandører med norsk fakturaadresse.

– En konkurransedyktig leverandørindustri er svært viktig for Norge og Equinor. De siste årene har vi opplevd en jevn vekst i den norske andelen av våre samlede anskaffelser: fra 61% i 2017, til 67% i 2018 og til 70% i 2019. Dette er en anerkjennelse av det gode arbeidet norske leverandører har gjort for å svare på den tøffe omstillingen i energibransjen de siste årene, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser i Equinor.

Høy aktivitet
Equinors samlede anskaffelser økte fra 141,7 milliarder kroner til 161,6 milliarder kroner fra 2018 til 2019. Dette er knyttet til selskapets høye prosjektvirksomhet, økt leteaktivitet og nye felt i produksjon.

I 2019 kom fem Equinor-opererte felt i produksjon, blant annet det enorme Johan Sverdrup-feltet på norsk sokkel og Mariner-feltet på britisk sokkel.

Equinor investerer i en prosjektportefølje i verdensklasse som kommer i produksjon mot 2026 og utgjør seks milliarder fat for selskapet. Prosjektaktiviteten vil også øke innen fornybart de neste årene etter hvert som Dogger Bank og Empire Wind prosjektene modnes. Disse prosjektene åpner nye muligheter for leverandørindustrien både i Norge og internasjonalt.

Foto av Anders Opedal og Peggy Krantz-Underland
Anders Opedal (t.v.), Equinors konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, og Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser i Equinor.

Ta vare på forbedringer
Den høye aktiviteten gjør det enda viktigere å fokusere på kostnader, kvalitet og effektivitet for å ta vare på de gode forbedringene som er oppnådd. Dette vil gjøre bransjen mer robust gjennom økonomiske sykluser og i stand til å utnytte nye muligheter.

– De siste årene har vi oppnådd viktige effektivitetsgevinster sammen med leverandørene. Vi har forbedret kostnadsbasen vår, og har mer effektiv boring og prosjektgjennomføring. Dette har gjort det mulig for Equinor å videreføre og beslutte nye prosjekter i en krevende periode for industrien. Vi har tildelt kontrakter og sikret sysselsetting for våre leverandører og underleverandører. Bransjen vil fortsatt være konjunkturutsatt og syklisk. For å minimalisere disse svingningene, bør vi arbeide for et stabilt, forutsigbart og bærekraftig aktivitets- og kostnadsnivå, sier Anders Opedal, Equinors konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Styrket samarbeid med leverandørene
Equinor utforsker nye måter å jobbe med leverandørene på for å motarbeide volatilitet i markedet, øke effektiviteten og sikre bærekraftige marginer.

Spesielt innen prosjektutvikling er tidlig involvering av sentrale leverandører i økende grad en foretrukket fremgangsmåte. Dette muliggjør konsept-optimalisering og solid planlegging av gjennomføringen, og det gir leverandørene mulighet til å ta en større rolle i den samlede verdiskapningen.

Det fokuseres mye på å jobbe på en mer integrert måte med leverandørene, som ett team, for å fjerne sløsing i grenseflater og for å gi leverandørene økt myndighet og ansvar. Et viktig tiltak er innføringen av nye kompensasjonsformater i avtalene som belønner sikre og effektive leveranser.

– Fremover vil vi samarbeide enda tettere med de beste leverandørene for å vise at sikkerhet, effektivitet, kvalitet og kostnader kan gå hånd i hånd. Målet vårt er å skape verdi sammen med leverandørene og finne vinn-vinn-løsninger for alle de involverte, sier Krantz-Underland.

Relatert side

Fem Equinor-opererte felt startet produksjonen i 2019: 

  • Trestakk, Norskehavet
  • Mariner, UK kontinentalsokkel
  • Snefrid Nord, Norskehavet
  • Utgard, Nordsjøen mellom norsk og britisk del
  • Johan Sverdrup, Nordsjøen