Endring i Leting i Equinor

22. april 2020 07:50 CEST
Bilde av Tore Løseth og Tim Dodson
Tore Løseth (t.v.) er utnevnt til konserndirektør for Leting. Tim Dodson, konserndirektør for Leting siden 2011.

Equinor gjør en planlagt endring i ledelsen av forretningsområdet Leting.

Tim Dodson fratrer som konserndirektør for Leting, en stilling han har hatt siden 2011, og blir direktør for Strategy Execution i Global strategi og forretningsutvikling (GSB) fra 1. juni 2020.

Tore Løseth er utnevnt til fungerende konserndirektør for Leting, og blir i kraft av denne stillingen en del av konsernledelsen.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke Tim for hans langvarige bidrag til ledelsen av selskapet og som medlem av konsernledelsen i Equinor. Jeg er glad for at vi fortsatt kan dra nytte av Tims solide erfaring og brede forståelse av Equinor i hans nye stilling i strategienheten i GSB, og jeg ønsker han lykke til, sier konsernsjef Eldar Sætre.

– Samtidig vil jeg ønske Tore velkommen til konsernledelsen. Han tar med seg sterkt lederskap og internasjonal erfaring inn i ledergruppen, og jeg ser fram til å samarbeide med Tore i hans nye stilling, sier Sætre.

Relatert side og nedlastinger

Tore Løseth er norsk statsborger og begynte i Equinor i 2001. Han kommer fra stillingen som direktør for den internasjonale landbaserte letevirksomheten, som han har hatt siden oktober 2017.

Før den tid var Løseth direktør for letevirksomheten i Mexicogolfen, med kontorsted Houston. Fra 2008 til 2013 har Løseth hatt ulike lederstillinger innen letevirksomheten i Norge.

Løseth begynte sin karriere i Equinor på forskningssenteret som geolog, der han arbeidet med teknologiutvikling og -innføring samt tekniske tjenester for petek- og letemiljøene. Han har også arbeidet som geolog i Petek-enheten i Oseberg Sør.

Løseth har en doktorgrad i sedimentologi fra Universitetet i Bergen.