Historisk investeringsbeslutning for transport og lagring av CO2

15. mai 2020 16:01 CEST | Sist endret 18. mai 2020 13:11 CEST
Northern Lights illustrasjon

Equinor, Shell og Total har besluttet å investere i Northern Lights-prosjektet i Norges første utnyttelsestillatelse for lagring av CO₂ på norsk sokkel. Plan for utbygging og drift (PUD) er overlevert Olje- og energidepartementet. 

– Northern Lights-prosjektet kan bli det første steget mot å utvikle en verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS), som er nødvendig for å nå de globale klimamålene i Parisavtalen. Utvikling av CCS-prosjekter vil også føre til nye aktiviteter og industrimuligheter for norsk og europeisk industri, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Investeringsbeslutningen er avhengig av en endelig investeringsbeslutning av norske myndigheter og godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (EFTA Surveillance Authority, ESA). 

– Dette unike prosjektet åpner opp for avkarbonisering av industri som har begrensede muligheter til å redusere sine CO2-utslipp. Det kan bli det første CO₂-lageret for norsk og europeisk industri, og kan støtte mål om å redusere netto klimagassutslipp til null innen 2050, sier Opedal.

Investeringsbeslutningen avslutter utredningsfasen, der Equinor, Shell og Total samarbeidet tett med norske myndigheter om å gjennomføre tekniske undersøkelser og prosjektplanlegging, bore en bekreftelsesbrønn og utarbeide nødvendige avtaler. Etter at investeringsbeslutningen er tatt, har Northern Lights-partnerne til hensikt å opprette et felles selskap (joint venture). 

De første investeringene vil utgjøre nærmere NOK 6,9 milliarder totalt. Prosjektet vil skape høyst tiltrengte jobber for norsk industri, og det anslås at 57 prosent av investeringene vil gå til norske leverandører.

– Skal samfunnet kunne gjennomføre en rask og god omstilling til et renere energisystem, er CCS en helt avgjørende teknologi. Shell er aktiv i alle deler av CCS-verdikjeden, og Northern Lights styrker vår globale CCS-portefølje. Vi verdsetter lederskapet som norske myndigheter viser med å akselerere utviklingen av verdikjeder for CCS, og tror at Northern Lights-løsningen for transport og lagring av COhar potensial til å muliggjøre ytterligere investeringer i fangstprosjekter i Europa, sier Syrie Crouch, direktør for CCUS globalt i Shell.

– Sammen med våre partnerne,  under ledelsen av Norge, tar vi den endelige investeringsbeslutningen for dette første kommersielle kanbontransport- og lagringsprosjektet i Europa, det første av denne industrielle størrelsen for Total. I dag, mer enn noen gang, er vi villige til å øke vår innsats for utvikling av CCS-, sier Philippe Sauquet, direktør for Gas Renewables & Power i Total. 

Foto av Anders Opedal
Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Interesse fra europeiske myndigheter og tredjeparter
Northern Lights-prosjektet vil bli bygget ut i faser. Fase 1 omfatter kapasitet til transport, injeksjon og lagring av inntil 1,5 millioner tonn CO2 per år.

Når CO2 er fanget på land fra industrielle utslippskilder, vil Northern Lights være ansvarlig for at COblir transportert med skip, injisert og lagret permanent om lag 2.500 meter under havbunnen.

Mottaksanlegget for CO2 vil ligge på Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune i Vestland. Anlegget vil bli fjernstyrt fra Equinors anlegg på Sture-terminalen i Øygarden, og havbunnsanlegget fra Oseberg A-plattformen i Nordsjøen.

Anlegget vil gi mulighet for flere utbyggingsfaser for å øke kapasiteten. Investeringer i de neste fasene vil være avhengig av markedsbehovet fra store CO2-utslippsaktører i Europa.

Equinor har, på vegne av Northern Lights-partnerne, allerede undertegnet ikke-bindende intensjonsavtaler med flere europeiske selskaper om utvikling av verdikjeder for karbonfangst og -lagring.

Bindende kommersielle avtaler vil være avhengig av en positiv investeringsbeslutning fra norske myndigheter og for de enkelte tredjepartprosjektene. Dette samarbeidet på tvers av bransjer er en unik løsning som vil gjøre det mulig å håndtere store CO2-volumer som ellers ville ha blitt sluppet ut. Denne nye verdikjeden og infrastrukturen for karbonfangst- og lagringsprosjekter kan bare bli utviklet gjennom samarbeid mellom nasjonale myndigheter og selskaper. 

Dersom prosjektet mottar en positiv endelig investeringsbeslutning fra norske myndigheter i 2020, skal Fase 1 etter planen komme i drift i 2024.

Relaterte sider

Logoene til Equinor, Shell og Total

Northern Lights:

  • Northern Lights-prosjektet er en del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring (carbon capture and storage, CCS). Fullskala-prosjektet vil omfatte fangst av CO2 fra en eller to industrielle fangstanlegg. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen.

Fase 1 

  • Fase 1 omfatter kapasitet til å transportere, injisere og lagre inntil 1,5 millioner tonn CO2 per år. Når CO2 er fanget på land, vil den bli transportert med skip, injisert og lagret permanent om lag 2.500 meter under havbunnen i Nordsjøen.

Drift

  • Anleggene skal etter planen komme i drift i 2024.
  • Mottaksanlegget for CO2 skal ligge på Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune i Vestland.
  • Anlegget skal driftes fra Equinors anlegg på Sture-terminalen i Øygarden og undervannsanleggene skal driftes fra Oseberg A-plattformen.

Lagring og sted

  • Utnyttelsestillatelse EL001 «Aurora» ble tildelt i januar 2019.  
  • Lageret ligger 2.500 meter under havbunnen, sør for Troll-feltet.
  • I mars 2020 ble bekreftelsesbrønn Eos boret. Brønnen skal brukes til injeksjon og lagring av CO2.