Equinor borer nye brønner på Martin Linge-feltet 

8. september 2020 13:00 CEST

Equinor har gjennomført en dyptgående kartlegging av brønnene som var boret på Martin Linge før selskapet overtok operatørskapet for feltet fra Total i 2018. Denne gjennomgangen konkluderer med at flere av brønnene ikke har nødvendige barrierer, og Equinor planlegger derfor å bore nye brønner for å kunne starte sikker produksjon.

Fire gassbrønner som ble forboret på Martin Linge før 2018 har påviste mangler ved brønnbarrierene som gjør at de vurderes som ikke egnet for sikker produksjon.

Petoro har også gjennomført en uavhengig vurdering av brønnbarrierer som understøtter operatørens syn.

- Brønnene vurderes som sikre slik de står nå, men vi vil holde dem plugget og under kontinuerlig monitorering til vi har fått ned trykket i formasjonen ved å produsere fra andre brønner. Sikkerheten skal alltid komme først, sier Geir Tungesvik, fungerende konserndirektør i Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.  

Anlegget på Martin Linge er designet for en miks av olje og gass, og trenger gassbrønner som produserer med en viss rate for oppstart og produksjon. 

- Det viktigste for oss er å sørge for en trygg og sikker oppstart av feltet, derfor planlegger vi å bore opptil tre nye gassbrønner i tillegg til de to gjenstående brønnene fra plan for utbygging og drift (PUD) for at feltet skal kunne produsere som opprinnelig planlagt, sier Tungesvik. 

De totale kostnadene for å bore opptil tre nye brønner er på om lag to milliarder kroner. 

Equinor gir en oppdatering på alle prosjekter under utbygging til norske myndigheter, inkludert konsekvenser av Covid-19. Dette vil bli offentliggjort i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober. 

Boreriggen Maersk Intrepid startet nylig boreoperasjonene på Martin Linge.   

Equinor er største eier og operatør av Martin Linge med 70 prosent. Petoro (30 prosent) er eneste partner.