Noble Lloyd Noble skal bore for Valemon

8. september 2020 19:34 CEST
Bilde av boreriggen Noble Lloyd Noble
Noble Lloyd Noble borerigg (Foto: Jamie Baikie / Equinor ASA)

Noble Drilling Norway AS har fått kontrakt for å bore tre brønner på Valemon-feltet fra sommeren 2021 med riggen Noble Lloyd Noble.

I avtalen inngår opsjon for boring av én ekstra brønn på Valemon-feltet, og 11 brønner som ikke angår samme lisens. Riggkontraktøren fikk også rammekontrakt med Equinor.

Den samlede verdien for dagratene for den faste delen av kontrakten er beregnet til om lag 51 millioner USD. I tillegg kommer kostnader for integrerte tjenester som boretrykksovervåkning (MPD), behandling av borekaks og spillvann og kjøring av fôringsrør og produksjonsrør, samt kostnader til modifikasjoner, mobilisering og demobilisering. 

Bilde av Peggy Krantz-Underland og Erik Gustav Kirkemo
Peggy Krantz-Underland (venstre), anskaffelsesdirektør i Equinor, og Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn.

- Vi er veldig fornøyde med jobben denne riggen har gjort for oss på Mariner utenfor Skottland, og jeg vil først og fremst trekke frem sikkerhetskulturen. Med sterkt lederskap om bord har de tatt eierskap til beste praksis for sikkerhet og de har ikke hatt noen hendelser hittil i 2020. Gjennom god planlegging og samarbeid har de oppnådd sterke operasjonelle resultater nært opptil hva vi definerer som en perfekt brønn. Vi ser fram til å fortsette samarbeidet også på norsk sokkel, sier Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn.

Noble Lloyd er verdens høyeste oppjekkbare rigg, og kan stå på vanndyp på opptil 150 meter i tøffe værforhold. Borekampanjen på Valemon er beregnet til å ta om lag 230 dager.

- Equinor utforsker nye måter å jobbe med våre leverandører på for å øke effektiviteten og skape verdi sammen. Langsiktig samarbeid med leverandører som leverer på våre forventninger er et viktig element i dette. På den måten belønner vi sikre og effektive leveranser og bygger samtidig videre på erfaringer og forbedringsresultater oppnådd i tidligere prosjekter, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Avtalen forutsetter at riggen får samsvarsuttalelse fra Petroleumstilsynet.

Partnerskapet i Valemon-lisensen består av operatør Equinor (66,78%), Petoro (30%) og Shell (3,22%). 

Relaterte sider og nedlastinger