Endring av CFO i Equinor

23. oktober 2020 07:00 CEST
Bilde av Lars Christian Bacher
Lars Christian Bacher, konserndirektør for økonomi og finans. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Konserndirektør for økonomi og finans (CFO) Lars Christian Bacher fratrer sin stilling i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) med virkning fra 1. november 2020. Bacher vil være ansatt i selskapet til 31. mai 2021.

Svein Skeie er fra samme tidspunkt utnevnt til fungerende konserndirektør for økonomi og finans, og blir i kraft av denne stillingen en del av Equinors konsernledelse og vil rapportere til konsernsjefen.

– Etter nesten 30 år med spennende utfordringer i Equinor, er dette et riktig tidspunkt for å se fremover mot nye oppgaver utenfor selskapet. Jeg er takknemlig for de interessante oppdragene selskapet har gitt meg gjennom disse årene, sier Lars Christian Bacher.

– Jeg vil takke Lars Christian for hans sterke bidrag i utviklingen og ledelsen av Equinor. Lars Christian har gjennom sin karriere skapt resultater i viktige operative lederroller både på norsk sokkel og internasjonalt. Som del av konsernledelsen i mer enn åtte år, først som leder for den internasjonale virksomheten og de siste to årene som CFO, har han vært med på å forme og styrke selskapet. Jeg har satt stor pris på vårt nære samarbeid og ønsker Lars Christian all lykke til videre, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

– Jeg ønsker samtidig Svein velkommen til konsernledelsen. Han er, med sin lange erfaring fra CFO-området og andre lederroller i selskapet, høyt respektert både i og utenfor Equinor, sier Sætre.

Lars Christian Bacher kom til Equinor i 1991 og har hatt en rekke lederstillinger blant annet som plattformsjef på Norne- og Statfjord-feltene på norsk sokkel. Han har vært produksjonsdirektør for Gullfaks og områdedirektør for Tampen. Bacher ledet arbeidet med fusjonen av offshore-anleggene til Norsk Hydro og Equinor. Han var landdirektør for Equinors virksomhet i Canada inntil han i september 2012 ble konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI). Han har vært CFO siden 1. august 2018. Bacher står til disposisjon for selskapet inntil 31. mai 2021.

Skeie kommer fra stillingen som direktør for CFO Performance Management and Control.

Skeie begynte i Equinor i 1996 og har hatt flere lederstillinger innenfor finans, forretningsutvikling og økonomisk analyse, blant annet som direktør for CFO Finans og direktør Internasjonal forretningsutvikling, prosjektgjennomføring og økonomisk analyse.

Skeie er sivilagronom fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og han har Høyere Avdeling fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Relatert side