Kontrakter for tjenester på syv forsyningsbaser i Norge

11. november 2020 08:00 CET
Bilde fra Polarbase i Hammerfest
NorSea Polarbase sør for Hammerfest. (Foto: Øyvind Gravås and Even Kleppa)

Equinor har tildelt Norsea Group AS, Saga Fjordbase AS og ASCO Norge AS kontrakter for tjenester på forsyningsbaser i Norge. Kontraktene er tildelt på vegne av Equinor-opererte lisenser på norsk sokkel.

– Basene sysselsetter over 800 personer fra Dusavik i sør til Hammerfest i nord, og skaper viktig aktivitet i lokalsamfunnene langs norskekysten. De nye toårskontraktene bidrar til å sikre jobber og kontinuitet for basene og forretningsklyngene som er tilknyttet dem, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

De tre leverandørene har levert sikre og effektive operasjoner på forsyningsbasene siden 2015. De nye kontraktene er tildelt ved utøvelse av opsjoner i rammeavtalene som ble inngått i 2015.

Kontraktene trer i kraft 1. Juli 2021, og har en varighet på to år. Samlet verdi på kontraktene er anslått til om lag 1,4 milliarder kroner. Arbeidsomfanget inkluderer terminal- og lagertjenester.

– Forsyningsbasene i Norge er hjørnesteiner i vår offshorevirksomhet langs hele kysten. I 2019 ble det sendt omtrent to millioner tonn med varer og bulk via disse basene for å betjene våre offshore operasjoner. Vi ser fram til å fortsette samarbeidet og bli enda bedre på sikkerhet, effektivitet og bærekraft sammen med våre leverandører på forsyningsbasene, sier Roger Foss, Equinors leder for Forsyningsoperasjoner på norsk sokkel.

Equinor samarbeider med disse og andre leverandører på basene for å redusere CO2-utslippene fra logistikkoperasjoner på norsk sokkel. Et nylig eksempel er felles innsats for økt bruk av landstrøm, som nå er i bruk på fem av basene. Dette reduserer både CO2-utslipp og støy fra fartøyene når de ligger ved kai på basene.

Tildelte kontrakter:

Leverandør

Forsyningsbase

Omfang

NorSea Group AS

Dusavik

Terminal- og lagertjenester

Kristiansund

Terminal- og lagertjenester

Hammerfest

Terminal- og lagertjenester

Mongstad

Terminal- og lagertjenester

Ågotnes

Lagertjenester

Florø

Lagertjenester

Saga Fjordbase AS

Florø

Terminaltjenester

ASCO Norge AS

Sandnessjøen

Terminal- og lagertjenester