Equinor selger sine andeler i det landbaserte Bakken-feltet i USA

10. februar 2021 06:42 CET | Sist endret 10. februar 2021 06:48 CET
Bilde fra Bakken-området
Oljefelt i Bakken-området, Nord-Dakota. (Foto: Einar Aslaksen / Equinor ASA)

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har besluttet å selge sine eierandeler i Bakken-feltet i delstatene Nord-Dakota og Montana til Grayson Mill Energy, finansiert av EnCap Investments, for et samlet vederlag på rundt 900 millioner dollar.

Transaksjonen dekker alt egenoperert og partneroperert areal, i alt 242.000 acres, og andeler i tilhørende midtstrømaktiviteter i Bakken. Bokført produksjon fra disse eiendelene i fjerde kvartal 2020 var 48.000 fat oljeekvivalenter per dag (ikke medregnet royaltyvolumer). Samtidig med denne transaksjonen vil Marketing & Trading i Equinor inngå en kontrakt med Grayson Mill Energy om kjøp av råolje.

– Equinor optimaliserer sin olje- og gassportefølje for å styrke selskapets lønnsomhet og gjøre det mer robust for framtiden. Ved å selge våre eierandeler i Bakken-feltet realiserer vi inntekter som kan anvendes på mer konkurransedyktige eiendeler i vår portefølje, og dermed skape høyere verdi for våre aksjonærer. I løpet av de siste årene har vi styrket sikkerheten, kostnadseffektiviteten og CO2-intensiteten i Bakken-feltet betydelig, og jeg er trygg på at Grayson Mill Energy vil fortsette dette arbeidet, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Bilde av Anders Opedal og Al Cook
Konsernsjef Anders Opedal og Al Cook, konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt i Equinor.

– Vi tar grep for å øke lønnsomheten i Equinors internasjonale olje- og gassvirksomhet. Dagens annonsering om at vi går ut av Bakken-feltet er et viktig steg i denne prosessen. Vi har samarbeidet tett med Grayson Mill Energy om å bevare arbeidsplasser og sørge for overføring av ekspertise på best mulig måte, sier Al Cook, konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt i Equinor.

Som en del av den avtalte transaksjonen vil alle Equinors feltansatte og et betydelig antall av støttefunksjonene som arbeider med Bakken-feltet ha muligheten til å bli overført til Grayson Mill Energy.

Transaksjonen trer i kraft med virkning fra 1. januar 2021. Den er betinget av alminnelige vilkår, inkludert myndighetsgodkjenning.

Om Equinor i USA
Equinor har eierandeler i egenopererte og partneropererte ukonvensjonelle olje- og gassfelt i Bakken- (Nord-Dakota) og Appalachian-bassengene (Ohio og Pennsylvania), og har en stor portefølje av offshore-eiendeler i den amerikanske delen av Mexicogolfen. Selskapet jobber også med utvikling av offshore vindprosjekter på østkysten av USA og har raskt blitt en ledende partner for landets voksende offshore vindindustri. Equinor har om lag 750 ansatte som er fordelt på selskapets hovedkontor for USA i Houston (Texas), satellitt-kontorer i Stamford (Connecticut) og Washington DC samt feltkontorer i Nord-Dakota og Ohio.

Kontaktpersoner

Investor relations:
Peter Hutton, Direktør Investor Relations
+44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, Direktør, Investor Relations
+1 281 224 0140 (mobil)

Media:
Erik Haaland, Manager Media Relations
+47 954 21 770 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Relatert side