Tildeler tre kontrakter for fjerning av Heimdal og Veslefrikk

18. mars 2021 09:34 CET
Bilde av Heimdal-feltet
Heimdal-feltet i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen)

Equinor har valgt Heerema Marine Contractors Nederland SE for fjerning, opphugging og resirkulering av dekksanlegg og stålunderstell for stigerørs- og hovedplattformene på Heimdal-feltet og Veslefrikk A-plattformen i Nordsjøen.

De tre kontraktene tildeles på vegne av Gassco som operatør for Heimdal stigerørsplattform og på vegne av partnerne i Heimdal- og Veslefrikk-lisensene.

Veslefrikk-partnerskapet planlegger for nedstengning av feltet våren 2022. Arbeidet med plugging av brønner startet tidligere i år. Equinor og Gassco, operatørene for de to plattformene på Heimdal-feltet, har over tid utredet hvordan man kan sikre best mulig ressursutnyttelse av anleggene og fra området før man beslutter nedstengning.

En avslutningsplan er sendt til myndighetene. Tidspunkt for nedstengning og igangsettelse av fjerning er planlagt besluttet av Heimdal-partnerskapet i løpet av sommeren 2021.

I tillegg til selve plattformene vil kontraktene også omfatte fjerning, opphugging og resirkulering av gangbroen som forbinder de to Heimdal-plattformene samt en forboringsramme på havbunnen tilhørende Veslefrikk A-plattformen.

Bilde av Veslefrikk-feltet
Veslefrikk-feltet i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen)

Heerema har inngått en intensjonsavtale med Aker Solutions AS for utførelse av opphugging og resirkulering av plattformene på deres demoleringsanlegg på Stord etter at de er bragt til land. Samlet sett vil de landbaserte aktivitetene bli utført over en 2-3 års periode på Stord.

Det antas at dette arbeidet vil sysselsette rundt 100 personer på det meste.

– Fjerningsoperasjoner på norsk sokkel vil bidra med viktig aktivitet for leverandørindustrien, sier Camilla Salthe, direktør for Field Life Extension (FLX).

Understell og dekksanlegg for de tre plattformene har en samlet vekt på cirka 68 000 tonn. Metode for fjerning er tilpasset den enkelte plattform samt Heeremas tungløftfartøyer «Sleipnir» og «Thialf». Plattformdekkene vil bli løftet om bord i løftefartøyet i en eller flere deler.

Installasjonene på Veslefrikk- og Heimdal-feltene vil ha en meget høy grad av resirkulering, opp mot 98%.

– Det viktigste for et vellykket fjerningsprosjekt er at vi ikke har personskader, alvorlige hendelser, eller utslipp til miljø. For å unngå personskader i forbindelse med opphuggingsarbeidene stiller vi blant annet krav til at leverandøren i høy grad benytter maskinell kutting slik at personell fjernes fra risikofylte arbeidsoperasjoner, sier Camilla Salthe.

Bilde av Camilla Salthe
Camilla Salthe, direktør for Field Life Extension (FLX).

Tidspunkt for nedstengning av produksjonen på Veslefrikk-feltet er planlagt til våren 2022 mens gass- og kondensatprosesseringen på Heimdal-feltet planlegges avsluttet i 2022 eller 2023.

Fjerningstidspunkt for Heimdal stigerørsplattform vil være tidligst 2024 mens Heimdal hovedplattform og Veslefrikk A plattform tidligst vil bli fjernet i 2025.

Equinors forretningsområde FLX har konsernansvaret for gjennomføring av avviklingsprosjekter på norsk sokkel.

Anskaffelsesprosessen knyttet til Heimdal stigerørsplattform gjennomføres i samsvar med Lov om Offentlige Anskaffelser og Forskrift om Innkjøpsregler i Forsyningssektorene.

I tråd med dette regelverket ble alle budgivere i konkurransen den 16. mars 2021 informert om valg av leverandør. Selve kontraktstildelingen for denne kontrakten vil finne sted etter utløp av en 10 dagers karensperiode. De to andre kontraktene er allerede tildelt.

Relaterte sider

Fakta

  • Rettighetshavere i Veslefrikk: Petoro AS 37%, Repsol Norge AS 27%, Equinor Energy AS 18%, Wintershall Dea Norge AS 18%.
  • Rettighetshavere i Heimdal: Equinor Energy AS 29,4%, Spirit Energy Norway AS 28,8%, Petoro AS 20,0%, Total E&P Norge AS 16,7%, og LOTOS Exploration and Production Norge AS 5,0%.
  • Gassco er operatør for Heimdal stigerørsplattform på vegne av interessentskapet Gassled.  Gassled-eiere: Petoro AS 46,7%, CapeOmega 26,3%, Sval Energi AS 15,6%, Silex Gas Norway AS 6,4% og Equinor Energy AS 5%.