Nye serviceavtaler for elektrisk utstyr for sokkel- og landanlegg i Norge

7. april 2021 08:00 CEST
Bilde av Troll A-plattformen
Troll A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Gravås og Even Kleppa / Equinor ASA)

ABB AS og Siemens Energy AS er tildelt rammeavtaler for service av elektrisk utstyr på alle Equinors installasjoner på norsk sokkel og landanlegg i Norge. Den samlede verdien av avtalene med opsjoner er anslått til om lag 4,5 milliarder kroner. Arbeidsomfanget forventes å gi omtrent 100 årsverk i Norge.

Avtalene er tildelt på vegne av Equinor-opererte lisenser på norsk sokkel og landanlegg i Norge, og på vegne av Gassco som operatør for gassprosesseringsanleggene Kollsnes og Kårstø. Avtalene vil også kunne benyttes over hele verden.

– Vi er glade for å fortsette vårt samarbeid med ABB og Siemens Energy. Kontraktene vil tilrettelegge for sikker og bærekraftig drift og vedlikehold av våre sokkel- og landanlegg. De vil også bidra til å sikre viktige jobber i Norge for leverandørselskapene, sier Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser i Equinor.

Bilde av Peggy Krantz-Underland og Gunnar Nakken
Peggy Krantz-Underland, direktør for anskaffelser i Equinor, og Gunnar Nakken, direktør for driftsteknologi i Equinor.

I henhold til rammeavtalene skal leverandørene fortsette å levere drift, vedlikehold, modifikasjoner og oppgradering av elektrisk utstyr installert på land og på sokkelen. Leverandørene skal også levere forprosjektering og design (FEED), samt prosjektering, anskaffelse, bygging og installasjon (EPCI) for nye elektroprosjekter.

– Vi ser for oss mer bruk av elektrisk utstyr på norsk sokkel, som vil erstatte behovet for forbrenningsmotorer. Dette vil gi oss økt fleksibilitet til å bruke ulike kraftkilder, og bidra til reduksjon av CO2-utslipp, sier Gunnar Nakken, direktør for driftsteknologi i Equinor.

Begge rammeavtaler har en fast varighet på åtte år. Avtalen med Siemens Energy omfatter i tillegg tre opsjoner på fire år hver.

Langsiktige rammeavtaler gir forutsigbarhet både for Equinor og leverandørene. De utgjør et godt utgangspunkt for samarbeid og kontinuerlig forbedring, åpner for bruk av nye teknologier, og gir økt sikkerhet og verdiskapning for alle parter.

Relaterte sider