SSE Thermal og Equinor planlegger nye hydrogen- og karbonfangstprosjekter i Storbritannia

8. april 2021 08:00 CEST | Sist endret 8. april 2021 08:43 CEST
Bilde av kraftstasjonen Keadby 1
Kraftstasjonen Keadby 1. (Foto: Stuart Nicol / SSE Thermal)

Equinor og SSE Thermal lanserer i dag planer om utvikling av to nyskapende kraftstasjoner med lave CO2-utslipp i Humberområdet i Storbritannia. Disse omfatter en av de første kraftstasjonene i Storbritannia som tar i bruk teknologi for karbonfangst og -lagring, og verdens første kraftstasjon som drives 100 prosent av hydrogen.

Planene er basert på en ny samarbeidsavtale mellom de to selskapene som vil kunne støtte Storbritannias overgang til å bli et klimanøytralt samfunn. Prosjektene vil framskynde avkarboniseringen av Humberområdet, Storbritannias største og mest karbonintensive industriklynge har potensial til å skape tusenvis av arbeidsplasser og revitalisere et industrielt kjerneområde.

De to avkarboniserte kraftstasjonene utgjør et kraftsenter for ren energi nær Scunthorpe i North Lincolnshire, og vil bli blant de første i verden til å bruke teknologi for karbonfangst og -lagring og hydrogen. Keadby 3 og Keadby Hydrogen vil kunne erstatte eldre, karbonintensiv kraftproduksjon til strømnettet, og gi fleksibel og effektiv strømforsyning som også vil bidra med strøm i perioder med lav produksjon av fornybar kraft, og opprettholde sikker forsyning gjennom overgangen til et klimanøytralt samfunn.

Disse prosjektene vil også føre til at Humberområdet vil bidra betydelig til at Storbritannia kan nå sitt mål for karbonfangst og -lagring og hydrogen innen 2030. Keadby 3 kan dekke 15 prosent av målet om fangst og lagring av 10 millioner tonn CO2 per år innen 2030, mens etterspørselen fra Keadby Hydrogen kan utgjøre en tredel av målet om 5 GW hydrogenproduksjon.

  • Keadby 3 vil være en gassdrevet kraftstasjon på 900 MW som er utstyrt med teknologi for karbonfangst for å fjerne CO2 fra utslippene.CO2 som fanges vil bli sendt i rørledninger til sikkert lagringssted under havbunnen i sørlige del av britisk sektor av Nordsjøen.  En formell høringsrunde om Keadby 3 ble fullført tidlig i 2021, og prosjektet arbeider nå med en utbyggingssøknad som skal leveres våren 2021. Keadby 3 vil kunne starte produksjonen innen 2027, noe som er i tråd med myndighetenes ambisjoner for industriklyngeprosjekter i fase 1.
  • Keadby Hydrogen – kraftstasjon med maksimumskapasitet på 1.800 MW hydrogen som vil produsere null utslipp ved forbrenningspunktet. Den vil bli verdens første store kraftstasjon som drives 100 prosent av hydrogen. Dette vil sikre høy etterspørsel etter hydrogen i området i tiår framover.  Med de riktige rammevilkårene kan Keadby Hydrogen starte produksjonen innen utgangen av dette tiåret.

Prosjektene Keadby 3 og Keadby Hydrogen er begge i utviklingsfasen, og selskapene vil fortsette dialogen med myndigheter, reguleringsorganer og interessegrupper. Endelige investeringsbeslutninger vil være avhengig av utviklingen av rammevilkår som er i samsvar med leveringen av denne infrastrukturen som er nødvendig for å oppnå klimanøytralitet.

Prosjektene vil bruke rørledningene for hydrogen og CO2 som utvikles av samarbeidspartnerne i Zero Carbon Humber (ZCH) – som omfatter Equinor og SSE Thermal – og CO2-infrastrukturen offshore som utvikles av de seks medlemmene av Northern Endurance Partnership (NEP), som omfatter Equinor.

Både ZCH og NEP ble tildelt økonomisk støtte gjennom britiske myndigheters Industrial Strategy Challenge Fund i mars.

Equinors H2H Saltend-prosjekt vil bli det første som blir koblet til ZCH-infrastrukturen, og vil komme i drift på midten av 2020-tallet. I likhet med Keadby Hydrogen-prosjektet , vil H2H Saltend kunne produsere hydrogen med lave utslipp.

SSE Thermal og Equinor utarbeider også alternativer for hydrogen-innblanding knyttet til SSE Thermals Keadby 2-prosjekt (som allerede er under bygging) for å bidra til avkarbonisering av Storbritannias nyeste og mest effektive kraftverk. Selskapene har også til hensikt å samarbeide om prosjekter andre steder i Storbritannia.

Dagens avtale bygger på det langvarige partnersamarbeidet mellom Equinor og SSE i Storbritannia, som omfatter felleseie i gasslageret Aldbrough Gas Storage i East Yorkshire, og samarbeidsprosjektet for bygging av Dogger Bank havvindpark, som er den største havvindparken i verden.

– Humber-området er kjernen i vårt arbeid med å håndtere klimaendringene. Området er allerede fremst når det gjelder utvikling av rene teknologier som vil endre strømforsyningen til private hjem og bedrifter samtidig som utslippene reduseres. Med dette partnersamarbeidet vil nyteknologi bli utviklet i Scunthorpe og i hele Humberområdet. Dette vil skape grønne arbeidsplassser, og tiltrekke seg nye investeringer til lokalsamfunn og bedrifter. Det vil gi nytt liv til dette industrielle kjerneområdet mens Storbritannia blir stadig grønnere, uttaler Kwasi Kwarteng, minister for næring, energi og industristrategi.

– Vi er glade for å kunngjøre denne avtalen med Equinor om å utvikle nyskapende kraftstasjonene med lave utslipp. Prosjektene vil kunne spille en stor rolle i avkarboniseringen av den fleksible kraftproduksjonen i Storbritannia, samtidig som vi støtter en grønn økonomisk oppgang i Humberområdet. Med banebrytende karbonfangst- og hydrogenløsninger kan vi avkarbonisere kraftproduksjon, tungindustri og økonomiske sektorer der dette er vanskelig å oppnå. Dette er vesentlig for å oppnå klimanøytralitet og samtidig sørge for en rettferdig overgang for arbeidere og lokalsamfunn. Med over 12 millioner tonn CO2-utslipp per år, ideelle transport- og lageralternativer samt store energi- og industriselskaper som samarbeider, må Humberområdet være sentralt i Storbritannias avkarboniseringsstrategi, sier Stephen Wheeler, administrerende direktør i SSE Thermal.

– Vi er svært glade for at Equinor og SSE bygger på vårt langvarige energisamarbeid for å utvikle lavkarbonprosjekter sammen i Storbritannia. Disse verdensledende kraftstasjonene i Keadby vil framskynde arbeidet i hele Humberområdet med å skape en avkarbonisert industriklynge, og bidra til at Storbritannia kan nå sine mål om en grønn industriell revolusjon og klimanøytralitet. De er viktige skritt på veien mot å nå Equinors ambisjoner for Humberområdet, og etterfølger vårt H2H Saltend-prosjekt, som skal starte storskalaproduksjon av hydrogen med lave utslipp innen midten av 2020-tallet.  Disse teknologiene er nødvendige for tungindustri,  kraftproduksjon og andre sektorer hvor CO2-reduksjon ellers er vanskelig å oppnå, og de kan bidra til en rettferdig omstilling for industrisamfunn. Vi har forpliktet oss til å samarbeide med interessegrupper for å trappe opp prosjektene og sørge for at investeringene gir resultater, sier Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor.

Relaterte sider og nedlastinger

Om Equinor

Equinor har hatt virksomhet i Storbritannia i over 35 år, og er landets ledende energileverandør gjennom forsyning av gass, olje og strøm. Selskapet har hovedkontor i Norge, og har som mål å være et klimanøytralt selskap innen 2050. Equinor er operatør for ett oljefelt til havs og tre havvindparker i Storbritannia, og har planer om å vokse gjennom blant annet Dogger Bank, verdens største havvindpark. Selskapet er også ledende innen karbonfangst og -lagring og hydrogen, og utvikler anlegget H2H Saltend for hydrogenproduksjon, som er sentralt i Zero Carbon Humber-alliansen, i tillegg til å delta i Net Zero Teesside-prosjektet og Northern Endurance Partnership. Du finner mer informasjon på www.equinor.co.uk.

Om SSE Thermal

SSE Thermal er ansvarlig for fleksibel kraftproduksjon og energilagring i SSE plc, med over 600 direkte ansatte i hele Storbritannia og Irland. Som en del av selskapets forpliktelse om å bli et klimanøytralt selskap, er hovedfokuset på avkarbonisering av selskapets aktiviteter ved bruk av teknologi for karbonfangst og -lagring og hydrogen. I tillegg til selskapets planer i Humberområdet, arbeider SSE Thermal også med utvikling av en kraftstasjon for karbonfangst og -lagring på anlegget i Peterhead, som ligger i Aberdeenshire i Skottland. SSE Thermal er en del av det FTSE-listede SSE plc, som er hovedpartner med britiske myndigheter i forbindelse med FNs klimakonferanse i 2021 (COP26). Du finner mer informasjon på www.ssethermal.com.