Equinor inngår avtaler med oppstartselskaper fra Equinor og Techstars akseleratorprogram

12. mai 2021 10:00 CEST
Portrait gallery of people attending Teams meeting
Fra venstre: Stephen Hermeston (Geolumina), Hugh Mc Girr (Techstars), Simen Helgesen (Ocean Access), Philip Hansteen (Equinor), Mikkel Haug (KONGSBERG), Ali Telmadarreie (Cnergreen), Rodger Bernar (Cnergreen), Audun Abelsnes (Techstars), Matteo Vanazzi (f3nice), Elin Skauge (Capgemini), Fredrik Lilleøkdal (Ocean Access), Gabriel G. Rodríguez-Calero (Ecolectro), Andreas Mauritzen (Ocean Access), Ingrid Jenssen (Ocean Access), Sigurd Knapstad (Capgemini), Jose Francisco Baldassim (RZX Tecnologia), Kristian Mikkelsen (Ocean Access), Edvard Ronglan (Ocean Access), Shirin Safarzadeh (Ocean Access), Ingrid Marie Langballe (Capgemini), Kristina M. Hugar (Ecolectro), Luisa Elena Mondora (f3nice), Bendik Barane (Capgemini), Sarah Finegan (Techstars), Lars Johan Frigstad (Dimeq).

Equinor Ventures har inngått en intensjonsavtale med f3nice, et italiensk selskap innen additiv produksjon (3D-printing). Dette er et resultat av årets Equinor og Techstars akseleratorprogram.

Equinor Ventures har inngått en intensjonsavtale med f3nice, et italiensk selskap innen additiv produksjon (3D-printing). Deres teknologi omdanner metallskrap og deler som ikke er i bruk til metallpulver som kan brukes som innskuddsmateriale for 3D-printing av nye deler. Equinor vil støtte et prosjekt for å teste og validere f3nices teknologi og forretningsmodell.

Equinor Ventures har tildelt akselerator-priser til henholdsvis Cnergreen og Ocean Access. Cnergreen kommersialiserer en nanopartikkelbasert skumteknologi som muliggjør renere hydrokarbonproduksjon. Ocean Access utvikler en mer pålitelig og kostnadseffektiv løsning for å få tilgang til og samle informasjon fra fjerntliggende steder til havs. Selskapene får 50.000 dollar hver.

I år har Equinor og Techstars akseleratorprogram blitt gjennomført helt virtuelt. De siste 13 ukene har ni oppstartselskaper fra hele verden trukket på det globale nettverket til Techstars, Capgemini, Kongsberg og Equinor. Over 150 mentorer har deltatt, og har hjulpet oppstartselskapene til å utvikle seg og vokse. Programmet har vært en unik mulighet til å søke etter de beste ideene innen energibransjen.

– Det er veldig oppmuntrende å se hvordan de ni selskapene har skapt bredt engasjement i hele Equinor. Mens vi har kunnet hjelpe dem med å forbedre sine produkter og teknologier, har de også utfordret oss. Gjennom sine innovative ideer og disruptive teknologier vil disse selskapene hjelpe oss til å levere på vårt mandat; å optimalisere olje og gass, fremskynde lønnsomme fornybare energiløsninger og utvikle lavkarbonløsninger, sier Philip Hansteen, leder for Equinor og Techstars akseleratorprogram i Equinor Ventures.

– Ved programmets slutt er jeg stolt over hva selskapene har oppnådd og hvor langt de har kommet. Vi drar fordeler av å arbeide tett sammen våre samarbeidspartnere slik at selskapene får innsikt i hvordan de skal samhandle med et stort energiselskap, noe jeg vet at våre gründere setter veldig stor pris på, sier Audun Abelsnes, administrerende direktør, Techstars Energy.

– Det har vært utrolig spennende å undersøke de innovative og potensielt disruptive ideene i energibransjen sammen med Equinor, Kongsberg and Techstars. Alle de ni oppstartselskapene og partnerne har både utfordret og imponert oss. Og dette er akkurat der vi som selskap ønsker å være – i et sterkt økosystem med industrierfaring og ekspertise, der vi kan bidra med vår ledelse, teknologi og innovasjonsevne – alt for en mer bærekraftig framtid, sier Elin Skauge, direktør og leder for innovasjon og strategi i Capgemini Invent Norway.

– Å støtte og samarbeide med disse ni selskapene og hjelpe dem til å nå sine mål har vært en glede for oss. Disse selskapene har under programmet vist at hardt arbeid, engasjement, innovasjon og samarbeid er det som kreves for å lykkes. Kongsberg er et teknologiselskap som er i front innen digitalisering, og å arbeide med de ni oppstartselskapene hjelper oss til å være på tå hev i vår søken etter kontinuerlige forbedringer og nye måter å arbeide på, sier Mikkel Hannisdahl Haug, customer success manager i Kongsberg Digital.

Relaterte sider

Om selskapene

Cnergreen, Canada – Vil forbedre oljeutvinning og effektivisere CO2-lagring ved hjelp av en robust nanopartikkelbasert skumteknologi

Dimeq, Norge – Ingen flere liv tapt til sjøs med neste generasjons «Internet of things» IoT

Ecolectro, USA – Reduserer de høye kostnadene ved å produsere fornybart hydrogen ved hjelp av rimeligere materialer i prosessen

f3nice, Italia – Vil gjenbruke materialer for 3D-printing

Geolumina, USA – Intuitiv kunstig intelligens med geologisk innsikt

Hyperion Global Energy, Canada - Karbonfangst og konvertering i en kompakt enhet

Ocean Access, Norge – Autonome og fjernstyrte systemer for overvåking av undervannsinstallasjoner

RZX Technologia, Brasil – Minimalisering av menneskelige feil i produksjonsprosesser

Vortex Bladeless, Spania – Billigere produksjon av vindenergi uten rotorblader

Hva er Equinor og Techstars akseleratorprogram?

Equinor og Techstars akseleratorprogram er et 13-ukers globalt mentorbasert program for oppstartselskaper som arbeider med disruptive løsninger innen olje og gass, fornybare løsninger, nye forretningsmodeller og digitalisering.

Programmet er en mulighet for oppstartselskaper til å fremskynde utviklingen med støtte fra Equinor, KONGSBERG, Capgemini og Techstars. Under programmet samhandler startoppselskaper med over 150 mentorer og fageksperter fra hele verden og trekker på det globale nettverket til Equinor, Techstars, Capgemini og Kongsberg.