Equinor tar inn en tredje Odfjell-rigg

26. mai 2021 16:10 CEST
Boreriggen Deepsea Stavanger - foto
Boreriggen Deepsea Stavanger. (Foto: Odfjell Drilling)

Odfjell har fått kontrakt for å bore med den mobile riggen Deepsea Stavanger. Planlagt oppstart er i februar 2022, og avtalen inkluderer løpende opsjoner i etterkant av den innledende fasen.

Kontraktsverdien er beregnet til om lag 40 millioner USD for den faste delen av avtalen. Boretjenester og andre tilleggstjenester som kjøring av fôringsrør, behandling av spillvann, håndtering av borekaks, fjernstyrt undervannsfartøy (ROV) og drivstoff er inkludert i avtalen.

– Denne riggen er en søsterrigg til de to andre vi har fra Odfjell, Deepsea Atlantic som har boret for oss i mange år og Deepsea Aberdeen som skal bore på Breidablikk-feltet. Vi forventer at vi vil høste erfaring på tvers av de tre riggene, som vil hjelpe oss med å nå våre mål om stadig sikrere og mer effektive operasjoner, sier Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn.

Mette Halvorsen Ottøy og Erik G. Kirkemo - portretter
Mette Ottøy, direktør for Anskaffelser, og Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn.

Planen er å bore tre letebrønner i Nordsjøeni løpet av om lag fire måneder. Operasjonsraten er på samme nivå som de to andre riggene.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Odfjell over tid, og nå styrker vi dette samarbeidet videre med ytterligere én rigg. Selv om vi tar inn denne riggen med en kortsiktig forpliktelse er målsetningen vår å få til et mer langsiktig program, også med denne Odfjell-riggen, sier Mette Ottøy, direktør for Anskaffelser.

Relaterte sider og nedlastinger