Equinor, RWE og Hydro samarbeider om havvind i Sørlige Nordsjø II

26. mai 2021 07:00 CEST
The Arkona wind farm - photo
Havvindparken Arkona i Østersjøen. (Foto: Eskil Eriksen / Equinor ASA)

Til sammen har de tre selskapene solid erfaring fra alle deler av verdikjeden for havvind, fra utvikling og produksjon til leveranse i markedet.

Logos for RWE, Hydro and Equinor

Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN har undertegnet en samarbeidsavtale om havvind i Norge. Partnerne skal i fellesskap utarbeide og søke norske myndigheter om utvikling av en stor bunnfast havvindpark i området Sørlige Nordsjø II i den norske delen av Nordsjøen.

Olje- og energidepartementet har åpnet to områder for produksjon av fornybar energi (Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II) og arbeider nå med konsesjonsprosessen for havvindprosjekter i Norge. Området grenser til dansk sektor i Nordsjøen, og ligger ideelt til for forsyning av energi til Europa.

Samarbeidet mellom Equinor, RWE og Hydro utgjør en sterk kombinasjon av erfaring og ekspertise innen utbygging av havvind, innsikt i energimarkedet og gjennomføring av store industriprosjekter. Til sammen har de tre selskapene utfyllende kompetanse samt erfaring fra hele verdikjeden som er nødvendig for å utvikle en stor havvindpark i Sørlige Nordsjø II.

Kart over Sørlige Nordsjø II

– Nordsjøen har noen av verdens beste vindressurser. En stor havvindpark i Sørlige Nordsjø II kan få en sentral rolle i den videre utviklingen av Nordsjøen som et energiknutepunkt til havs, og skape nye industrielle muligheter for Norge som energinasjon. Sammen med RWE og Hydro har vi den industrielle erfaringen fra turbin til kunde for å kunne skape verdi og levere fornybar energi til Europa, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

– Havvind er avgjørende for å møte den økende etterspørselen etter fornybar energi, støtte lokal industri og skape nye, framtidsrettede jobber. Etter 20 år i offshoreindustrien, skal vi bruke vår erfaring og kompetanse slik at vi, sammen med våre partnere Equinor og Hydro, kan bidra til å nå Norges ambisjoner for havvind, sier Anja-Isabel Dotzenrath, konsernsjef i RWE Renewables.

– Havvind vil være en viktig del av den framtidige energimiksen for avkarbonisering av Europa og for å nå målene for 2050. For Hydro er dette samarbeidet i tråd med vår strategi om å diversifisere og utforske vekstmuligheter innenfor en ny industri. Med Hydro REIN bringer vi våre industrielle ferdigheter og forståelse av energimarkedene inn i partnerskapet, og vi ser frem til å samarbeide med RWE og Equinor. Sammen danner vi et sterkt partnerskap for utvikling av Sørlige Nordsjø II, sier Arvid Moss, konserndirektør for Hydro Energi.

Photo of Pål Eitrheim, Anja-Isabel Dotzenrath and Arvid Moss
Pål Eitrheim (t.v.), konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, Anja-Isabel Dotzenrath, konsernsjef i RWE Renewables, og Arvid Moss, konserndirektør for Hydro Energi.

Sørlige Nordsjø II-området har blant de beste vindressursene i verden og et havdyp på mellom 53 og 70 meter. Området har potensial til å levere en betydelig andel fornybar energi til land som har som mål å endre sin energimiks, etter at EU og Storbritannia uttrykte ambisjoner om 300 GW og 100 GW havvind innen 2050 for å nå sine nullutslippsmål.

Både Equinor og RWE har god erfaring med utvikling av store infrastrukturprosjekter for havvind, og å drive dem effektivt parallelt høyeste sikkerhetsstandard. I fellesskap har de utviklet Arkona havvindpark med en kapasitet på 385 MW i den tyske delen av Østersjøen. Parken ble åpnet i 2019, og leverer fornybar kraft tilsvarende behovet til 400.000 tyske husstander.

Med global industrivirksomhet, en fornybar kraftproduksjon som er blant de tre største i Norge og en stor virksomhet i kraftmarkedet i Norden og Brasil, bidrar Hydro med bred erfaring fra gjennomføring av store prosjekter, industrialisering og optimalisering av kraftmarkedet. I løpet av de siste årene har Hydro vært en av verdens største bedriftskunder innen fornybar energi, og selskapet har vært sentralt i utforming av kommersielle konsepter som har bidratt til utvikling av vindkraft i Norge og Sverige. Hydros deltakelse i partnersamarbeidet vil bli organisert gjennom det nyopprettede selskapet for utvikling av fornybar energi, Hydro REIN.

For mer informasjon
 

Equinor
Eskil Eriksen,
Media Relations,
+47 958 82 534 (mobil)

RWE
Sarah Knauber,
Group Corporate 
Media Relations
+49 (0) 162 25 444 89 (mobil)

Hydro
Øyvind Breivik,
Communication & Public Affairs, 
Hydro Energy
+47 402 26 686 (mobil)

Relaterte sider og nedlastinger

Equinor

Equinor  har en ambisjon om å være et ledende selskap i det grønne skiftet. Energiselskapet forsyner over én million europeiske husstander med fornybar energi fra havvindparker i Storbritannia og Tyskland. Equinor utvikler store havvindområder på østkysten av USA, i Østersjøen og i Nordsjøen. I Nordsjøen er Equinor i ferd med å bygge ut verdens største havvindpark, Dogger Bank, og verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen. Selskapet posisjonerer seg for framtidige havvindmuligheter i flere markeder, blant annet i Europa, USA og Amerika samt Asia.

RWE Renewables

RWE Renewables er et av verdens ledende selskaper innen fornybar energi. Med om lag 3500 ansatte har selskapet vindparker på land og til havs, fotoelektriske anlegg og batterilagringsanlegg, med en kombinert kapasitet på om lag 9 GW. RWE Renewables arbeider med å utvide sin produksjon av fornybar energi i over 20 land på 5 kontinenter. Fra 2020 til 2022 har RWE Renewables som mål å investere 5 milliarder euro (netto) i fornybar energi, og øke sin fornybarportefølje til en netto kapasitet på 13 GW. Utover dette har selskapet planer om ytterligere vekst innen vindkraft og solenergi. Satsingen skjer i Amerika, i kjernemarkedene i Europa og i Sørøst-Asia.

Hydro REIN

Hydro REIN er et datterselskap av Hydro som tilbyr fornybare energiløsninger for mer bærekraftig industri. Selskapet ble opprettet som del av Hydros strategi mot 2025, om å styrke posisjonen som leverandør av aluminium med lite karbonavtrykk, samt å vokse innen ny energi. Målet vårt er å hjelpe industribedrifter å lykkes med det grønne skiftet. Vi tilbyr fornybare energiløsninger basert på kraft fra våre egne vann-, vind- og solprosjekter i Brasil og Norden. Vi støtter også kunder fra A til Å i optimalisering av energiforbruk og energilagring, og hjelper dem med å redusere utslipp og kutte kostnader. Vi bygger på Hydros mer enn 100 år lange erfaring med fornybar energi og industriutvikling. Vi er løsningsorienterte og har ekspertkompetanse til å utvikle prosjekter, tjenester og løsninger som kan gjøre en forskjell for kundene våre og samfunnene de er del av.