Equinor selger sin raffineringsvirksomhet i Danmark til Klesch

10. juni 2021 11:30 CEST | Sist endret 3. januar 2022 11:22 CET
Raffineriet i Kalundborg - foto
Raffineriet i Kalundborg. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Equinor har inngått avtale med Klesch-gruppen om salg av raffineringsvirksomheten i Danmark.

Oppdatering 3. Januar 2022:
Equinor fullfører salg av raffineringsvirksomhet i Danmark

Equinor og Klesch har nå fullført den tidligere kunngjorte transaksjonen. Transaksjonen har fått godkjenning av myndigheter, og den juridiske overføringen ble fullført 31. desember 2021.

Avtalen omfatter selskapet Equinor Refining Denmark A/S (ERD) som består av Kalundborg-raffineriet og terminalen nordvest på Sjælland, Hedehusene-terminalen nær København samt tilhørende infrastruktur og industrieiendom.

Når transaksjonen er gjennomført, vil alle ansatte i ERD bli overført til Klesch-konsernet på tilsvarende ansettelsesvilkår som i Equinor.

– Denne transaksjonen støtter Equinors strategi om å fokusere porteføljen rundt kjerneområder. Equinor vil fokusere sin raffinerivirksomhet på Mongstad, der selskapet kan utnytte den integrerte virksomheten til å utvikle porteføljen av lavkarbonprodukter og bidra til Equinors innsats i energiomstillingen. Gjennom årene har Kalundborg gitt solide resultater og det er jobbet målrettet for å opprettholde sikker og pålitelig drift, selv med utfordringene som følge av pandemien, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, Midtstrøm og Prosessering i Equinor.

Irene Rummelhoff (left) and A. Gary Klesch - portraits
Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, Midtstrøm og Prosessering i Equinor, og A. Gary Klesch, styreleder i Klesch-gruppen.

Klesch-gruppen har ti års erfaring med raffineringsvirksomhet og er godt posisjonert til å ta virksomheten videre. I en uttalelse sier A. Gary Klesch (styreleder i Klesch-gruppen):

– Jeg er glad for at vi i dag har kommet til enighet om kjøp av Kalundborg-raffineriet fra Equinor. Raffineriet er førsteklasses, og det samme er de ansatte. Det var utfordrende under covid-pandemien å gjennomføre dette oppkjøpet, men gjennom det harde arbeidet til både mitt team og Equinors team klarte vi å komme dit til slutt. Gitt nærheten til raffineriet vårt i Tyskland, er jeg sikker på at det vil være mange muligheter for begge raffineriene til å jobbe sammen; spesielt når det gjelder gjennomføringen av vår strategi for avkarbonisering.

Kalundborg-raffineriet ble bygget i 1961 og ble kjøpt opp av Equinor i 1986 før det økte kapasiteten betydelig i 1995. Anlegget kan prosessere 107.000 fat om dagen med råolje og kondensat til bensin, diesel, propan og fyringsolje. Årlig produksjonskapasitet er opptil 5,5 millioner tonn oljeprodukter.

Gjennomføringen vil bl.a. være avhengig av godkjennelse fra danske myndigheter. Ytterligere kommersielle detaljer om transaksjonen vil ikke bli offentliggjort.

De to raffineriene, Kalundborg og Mongstad, er selvstendige og adskilte virksomheter, med separate markeder og i stor grad egne kompetansebaser. Equinor vil fortsette å utvikle raffinerivirksomheten på Mongstad. Mongstad er tett integrert i Equinors verdikjede innen olje og gass og spiller en betydelig rolle i utviklingen av nye verdikjeder, som for eksempel hydrogen, biodrivstoff og ammoniakk.

Denne transaksjonen påvirker ikke Equinors eierskap og/eller drift av Danske Commodities, med hovedkontor i Aarhus, Danmark.

Contact details:

  • Lise Andreassen Hagir, media spokesperson Equinor Group
    + 47 41657507
  • Richard Mountain, Senior Managing Director FTI Consulting (representing Klesch Group)
    +44 7909 684466
     

Relaterte sider

 Klesch-gruppen

Klesch-Gruppen er et internasjonalt industrikonsern grunnlagt i 1990. Virksomheten omfatter produksjon og handel med olje, metaller og andre råvarer for det globale markedet, samt finansielle derivater. Konsernet har i dag 650 ansatte fordelt på syv lokasjoner i fem land.