Equinors sikkerhetsresultat i andre kvartal 2021

21. juli 2021 08:00 CEST | Sist endret 21. juli 2021 13:33 CEST
Arbeider på produksjonsskipet Peregrino A
Arbeider på Peregrino A i Brasil. (Foto: Øyvind Hagen/Equinor ASA)

Sikkerhetsstatistikken for andre kvartal 2021 viser en stabil trend i antallet alvorlige hendelser, men det har vært en negativ utvikling i antallet personskader. I samme periode har det også vært én hydrokarbonlekkasje.

– Vi ser alvorlig på at det går feil vei med antall personskader. Ingen skal skade seg på jobb for oss. Vi ser heller ikke forbedring for alvorlige hendelser. Vi fortsetter derfor å ha fokus på storulykker, samtidig som vi jobber for å snu utviklingen for personskader, sier konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft, Jannicke Nilsson.

Tolv måneders alvorlig hendelsesfrekvens SIF (antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer), er ved utgangen av juni på 0.5, samme nivå som ved utgangen av 2020. SIF inkluderer både hendelser som har fått en faktisk alvorlig konsekvens (skade) og alvorlige potensielle hendelser.

I årets andre kvartal er det registrert ni alvorlige hendelser mot tolv for samme periode i 2020.

Tolv måneders TRIF (antall personskader med medisinsk behandling per million arbeidstimer) er 2,5, sammenlignet med 2,3 ved utgangen 2020. I andre kvartal er det registrert 90 skader mot 53 skader i andre kvartal 2020.

Tallene for SIF og TRIF er basert på at det i andre kvartal 2021 ble utført 32,9 millioner arbeidstimer mot 29,6 millioner arbeidstimer i andre kvartal 2020.

Så langt i år er det registrert fire hydrokarbonlekkasjer (olje-og gasslekkasjer med en lekkasjerate på over 0,1 kg/sekund). Det er registrert én gasslekkasje i andre kvartal, ingen alvorlige brønnhendelser.

Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft. (Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor ASA)

Lærer av og sammen med andre
Sikkerhet, sikring og bærekraft ble opprettet som et nytt funksjonsområde og rapporterer til konsernsjefen etter Equinors organisasjonsendring 1. juni. Bakgrunnen for dette er å forsterke sikkerhetsarbeidet og sikre et helhetlig perspektiv ved å jobbe for å forhindre skade på mennesker, miljøet og samfunnene Equinor er en del av.

– Vi lærer av andre, og vi lærer sammen med andre. Felles forståelse av risikobildet er viktig både internt i et stort selskap, og med andre vi samarbeider med. Å dele sikkerhetsresultater og erfaringer er en viktig del av dette arbeidet, det samme er tett dialog med myndigheter og tillitsvalgte, sier Nilsson.

Det er også bakgrunnen for industrisamarbeidet med andre operatører og leverandører. Formålet med samarbeidet er å styrke bransjens sikkerhetskultur for å unngå skader, uønskede hendelser og storulykker.

Et eksempel på det er samarbeidet med Aker BP og Vår Energi om læringspakker til industrien med ulike tema gjennom året, blant annet det å unngå personskader og jobbe sikkert i høyden og hindre fallende gjenstander.  Et annet eksempel er bransjens «Livreddende regler» som Equinor samarbeider med leverandørene om.

– Læringspakker og regler er likevel ikke nok, vi må sørge for at gode betingelser - som teknologi, arbeidsprosesser og organisatoriske forhold – ligger godt til rette for å styrke mulighetene for å drive sikkert arbeid. Dette er en måte å tenke på som vi vil legge enda større vekt på framover, sier Nilsson.

Relaterte sider og nedlastinger