Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

18. august 2021 07:46 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 13. august 2021 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 18. august 2021 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 11.208.774 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12