COSLPromoter skal bore for Statfjord satellittfeltene

7. oktober 2021 09:36 CEST | Sist endret 7. oktober 2021 10:12 CEST
Boreriggen COSLPromoter
Boreriggen COSLPromoter. (Foto: COSL)

Equinor har tildelt COSL Offshore Management AS kontrakt for å bore fire brønner på Statfjord Øst med riggen COSLPromoter fra våren 2023. Riggen har også opsjoner for å bore fem brønner for Statfjord satellittfeltene i etterkant.

Kontraktsverdien er beregnet til om lag 56 millioner USD for den faste delen av avtalen, estimert til å vare i 220 dager.

Verdien inkluderer bore- og kompletteringstjenester, drivstoff, behandling av spillvann, håndtering av borekaks samt at riggen blir oppgradert med et automatisk borekontrollsystem. I tillegg kommer kjøring av fôringsrør, fjernstyrt undervannsfartøy (ROV), mobilisering og demobiliseringskostnader, beregnet til om lag 4 millioner USD.

Etter at det foreløpig planlagte arbeidsprogrammet er gjennomført er hensikten å videreføre samarbeidet gjennom løpende opsjoner. I forkant av det planlagte arbeidsprogrammet er det også avtalt muligheter for eventuelt annet arbeid. COSLPromoter har boret for Equinor på Troll-feltet fra april 2013 til april 2021, og ligger for tiden i varmt opplag på CCB utenfor Bergen.

Mette Ottøy (t.v.) og Erik G. Kirkemo - portretter
Mette Ottøy, direktør for Anskaffelser, og Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn.

– Med denne avtalen viser Equinor at det fortsatt er behov for mindre rigger på norsk sokkel, så lenge de er konkurransedyktige og passer til områdene hvor de skal bore. Riggen skal ligge ankret på Statfjord Øst, noe som også er positivt for å holde karbonutslippene nede. Vi er fornøyde med at COSL tar ansvar for drivstofforbruk, og de jobber med flere teknologier og tiltak for å redusere sine utslipp. Dette arbeidet blir viktig for oss også i fortsettelsen, sier Mette Ottøy, direktør for Anskaffelser.

Riggen får en sentral rolle i Equinor sin satsing på å utvide levetiden for felt i senfase (FLX), der sikkerhet, effektivitet, nye måter å jobbe på og lave utslipp er nøklene til fortsatt lønnsom drift.

– Vi er fornøyde med å fortsette det gode samarbeidet med denne riggen som har stått for sikre og effektive leveranser for oss i 8 år på Troll-feltet. Vi gleder oss også til å fortsette satsingen på felt i senfase sammen med en erfaren aktør og har store forventninger til at COSL skal bidra til å gjøre FLX-ambisjonene til en suksess, sier Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn.

Her blir det viktig å gå for enkle og standardiserte brønnløsninger og å lykkes med forbedringer, og bevise at også de modne feltene kan gi lønnsom produksjon i mange flere år og dermed sikre produksjon til 2040 for Statfjordområdet, sier han.

Partnere i Statfjord Øst-lisensen er: Equinor Energy AS (31,6875% - operatør), Petoro AS (30%), Vår Energi AS (20,55%), Spirit Energy Norway AS (11,5625%), Idemitsu Petroleum Norge AS (4,8%), Wintershall Dea Norge AS (1,4%).

Se også

Mette H. Ottøy (t.v.) og Frank Tollefsen etter kontraktsigneringen
Kontrakten ble signert digitalt av anskaffelsesdirektør Mette H. Ottøy og konsernsjef Frank Tollefsen i COSL Offshore Management AS. (Foto: Kjetil Eide / Equinor ASA)