Empire Wind velger turbinleverandør

18. oktober 2021 15:04 CEST
Wind turbines from Vestas
Image: Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

Empire Offshore Wind, et joint venture mellom Equinor og BP, har valgt Vestas som foretrukken leverandør for levering av vindturbingeneratorer til både Empire Wind I og Empire Wind II. Disse utgjør et av de største havvindprosjektene i USA.

Avtalen er en av de største i sitt slag som er kunngjort i USA. Den markerer en viktig milepæl for Empire Wind, og er et viktig skritt for å levere havvindkraft i stor skala til delstaten New York.

I henhold til avtalen skal Vestas levere 138 V236-15MW vindturbingeneratorer med kapasitet til å generere 2 gigawatt (GW) strøm for Empire Wind. Hver rotasjon på en 15MW turbin vil kunne forsyne et hjem i New Yprk med strøm i om lag én og en halv dag.

– Vi er glade for å ha valgt vår foretrukne leverandør for det som vil bli den største kontrakten i Empire Wind-prosjektet. Turbinene har den høyeste installerte effekten som er tilgjengelig i dagens marked, noe som passer godt med de ambisjonene vi har for prosjektet. Vi har valgt den teknologien som vil gi høyest verdi for Empire Wind, fra verdens største turbinprodusent. Dette er toppmoderne teknologi som flytter grensene for produksjon av vindkraft, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Arne Sigve Nylund (t.v.) og Siri Espedal Kindem - portretter
Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor, og Siri Espedal Kindem, direktør for Equinor Wind US.

– Valget av en foretrukken turbinleverandør til havvindprosjektene Empire Wind I og II gir et tydelig signal om at arbeidet med å nå New Yorks mål om 9 gigawatt fra havvind innen 2035er i rute for å levere ren energi til innbyggerne i New York. Ved å bruke ulike havner i New York, vil denne typen partnersamarbeid støtte seg på selskaper og produksjon i lokalområdet og styrke New Yorks stilling ytterligere som et knutepunkt for landets havvindindustri, sier Doreen M. Harris, konserndirektør for New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA).

– Gjennom denne avtalen med den foretrukne leverandøren, leder vi utviklingen av en raskt voksende havvindindustri i USA. Dette er bare begynnelsen mens vi fortsetter å utvikle prosjektene og ta i bruk den lokale forsyningskjeden. Empire Wind er et flaggskipsprosjekt i utvikling av havvind, og former framtiden for industrien. Dagens kunngjøring tar oss ett steg videre mens vi arbeider sammen med vår partner bp, delstaten New York, NYSERDA og alle interessentene om å bygge ut Empire Wind. Dette vil spille en viktig rolle i produksjon av fornybar kraft for å nå delstatens og nasjonens viktige klimaambisjoner samt Equinors mål om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, sier Siri Espedal Kindem, direktør for Equinor Wind US.

Wind turbines from Vestas
Images: Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

Felipe Arbelaez, direktør for zero carbon energy i bp, tilføyer:

– Store fornybarutbygginger som Empire Offshore Wind leverer ikke bare ren kraft til private hjem, de bygger også viktige forsyningskjeder og skaper jobber. Empire I og Empire II kan forvandle måten delstaten New York får sin kraft på. bp og Equinor har til sammen den tekniske og kommersielle kompetansen som kreves for å bevege disse viktige prosjektene framover – og raskt framover. Vi fortsetter å lete etter muligheter til å bygge ut vår virksomhet mens vi arbeider for å nå vår ambisjon om klimanøytralitet, og støtte byer som New York på deres reise mot klimanøytralitet.

Som en del av Equinor- og bps forpliktelse om å bygge lokal kompetanse i forsyningskjeden for havvind, modner Empire Wind og Vestas flere muligheter for lokal sysselsetting og økonomisk aktivitet i delstaten New York.

Empire Wind fortsetter å støtte den bredere utviklingen av en forsyningskjede for havvind med det planlagte tårnproduksjonsanlegget i den nordlige delen av delstaten New York. Tårndelene til Empire Wind skal produseres på Marmens og Welcons nye anlegg i havnen i Albany, og vil få forsyninger fra Vestas.

Det ventes at tårnproduksjonsanlegget kommer i drift ved utgangen av 2023, og at anlegget vil skape inntil 350 direkte lokale jobber. Tårnene planlegges å transporteres ned Hudson-elven til South Brooklyn Marine Terminal (SBMT). Der skal turbindelene etter planen samles og monteres før de transporteres ut i havet for å installeres i Empire Wind lisensområde. Dette vil bidra til å skape flere hundre fornybarjobber i New York.

Tildelingen av kontraktene for turbinleveranser, -service og -garanti er avhengig av at Empire Offshore Wind LLC og NYSERDA blir enige om kontraktsvilkår og undertegner kjøps- og salgsavtalen for Empire Wind 2.

Relaterte sider og nedlastinger

Om Empire Wind

 • Empire blir bygd ut av Equinor og bp gjennom sitt 50/50 strategiske partnersamarbeid i USA.
 • Prosjektet vil bidra i stor grad til at delstaten New York kan nå sine ambisiøse mål om ren energi og sine klimamål. Når Empire Wind-prosjektet er fullført, vil det forsyne over én million hjem i New York med strøm.
 • Empire Wind ligger 15-30 miles sørøst for Long Island, og dekker et område på 80.000 acres med havdyp på mellom 65 og 131 fot. Lisensen ble kjøpt i 2017 og blir bygd ut i to faser (Empire Wind 1 og 2) med en samlet installert kapasitet på over 2 GW (816 + 1 260 MW).
   

Om Equinor Renewables US

 • Equinor er et av de største utviklerne av havvindkraft i USA, der selskapet er operatør for to lisensområder, Empire Wind og Beacon Wind.
 • Prosjektene vil forsyne delstaten New York med 3,3 gigawatt (GW) energi – nok til å forsyne nesten to millioner hjem med strøm – deriblant over 2 GW fra Empire Wind og 1 230 megawatt fra Beacon Wind 1.
   

Om bp i USA

 • bp har ambisjoner om å bli et klimanøytrale innen 2050 eller tidligere, og å bidra til en klimanøytral verden. bp er den største energiinvestoren i Amerika siden 2005, og har investert mer enn 130 milliarder USD og bidratt til om lag 230000 arbeidsplasser gjennom sine forretningsaktiviteter. For mer informasjon om bp i USA besøk www.bp.com/us.
 • bps engasjement i USA går 150 år tilbake i tid, og fornybarporteføljen inkluderer vind, solenergi og bioenergi.
 • bp har bygget opp en vindkraftvirksomhet på land i USA gjennom et tiår, og opererer nå en samlet portefølje på 1,7 GW i 10 vindlisenser i USA (9 vindlisenser som går over 6 delstater). Selskapet har også en eierandel i en 10. lisens, som ligger på Hawaii og produserer nok kraft til å forsyne 450.000 hjem per år.
   

Om South Brooklyn Marine Terminal (SBMT)

 • Equinor og bp planlegger å investere i oppgradering av havnen for å bidra til å gjøre SBMT til et oppsamlings- og monteringsanlegg for havvind i verdensklasse, og bli en base for drift og vedlikehold, både for Equinor og for andre prosjektutviklere fremover.
 • Med sine nesten 73 acres planlegges SBMT å bli et av de største havneanleggene for havvind i USA, med kapasitet til å romme oppsamlings- og monteringsaktiviteter for vindturbingeneratorer i den størrelsesorden som kreves av delprodusentene.
   

Om havnen i Albany

 • Equinor og bp vil inngå samarbeid med de etablerte vindkraftselskapene Marmen og Welcon i havnen i Albany for å bidra til at havnen blir Amerikas første anlegg for produksjon av vindturbintårn og overgangsstykker, der den skal produsere deler til Equinors prosjekter.
 • Havnen, som ligger i delstatens hovedstadsområde, kan bli en attraktiv leverandør av vindturbintårn, overgangsstykker og annet utstyr til framtidige havvindprosjekter i mange år framover, etter hvert som havvind fortsetter å vokse langs østkysten av USA.

Turbiner på V236-15MW

 • Kapasitet på 15 MW
 • Rotordiameter på 236 meter
 • Høyde på 270 meter
 • Sveipeområde på 43.000 kvadratmeter (tilsvarer halvparten av Madison Square Garden)
 • En rotasjon av V236-15 MW-turbinen kan forsyne et hjem i New York med strøm i over en og en halv dag.

Om Vestas:

 • Vestas utformer, produserer, installerer og har service på vindturbiner over hele verden, og har vindturbiner med kapasitet på over 140 GW i 85 land, noe som utgjør over 18 prosent av den globale installerte basen. Det er installert over 35 GW i USA. Vestas har installert vindturbiner med en samlet kapasitet på 7 GW i 39 prosjekter i havområder over hele verden.